Statistik om Skåne

Region Skåne tar varje år fram underlag och statistik kring hur läget är i Skåne. Det kan till exempel handla om hälsa, utbildning eller arbetsmarknad. Här presenterar vi ett urval av denna statistik.

Uppföljning av Skånes utveckling

Varje år gör Region Skåne en uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. I uppföljningen presenterar vi bland annat hur befolkningsmängden förändras över tid och hur det ser ut med arbetslösheten och utbildningsnivån i Skåne.

Befolkning

Skånes befolkning förväntas under prognosperioden öka med 8,8 procent eller 121 000 invånare, från 1 377 827 den 31 dec 2019, till cirka 1 499 000 invånare år 2029.

Arbetsmarknad

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige. Sysselsättningsgraden varierar mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 75,3 procent, medan sydöstra Skåne, med 81,3 procent, har den högsta sysselsättningsgraden.

Mellan 2013-2025 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft öka med 10 procent i Skåne.

Inom Skåne är skillnaderna för sysselsättning, ekonomi och utbildningsstruktur stora. För att bidra med bättre underlag till utvecklingsarbetet har Region Skåne tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Folkhälsa

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldern 18–84 år.

Folkhälsorapporten visar att de flesta skåningar mår bra och är positiva till framtiden, men det finns också flera negativa trender. Fetman ökar liksom den psykiska ohälsan, som är särskilt hög bland unga kvinnor. Dessutom är hälsoskillnaderna stora mellan olika grupper i samhället.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns också tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.