• Koncernloggan med frizon.

    Logotypens frizon ska vara minst lika med höjden på "E" nertill och på sidorna. Upptill minst halva höjden av "E".

Koncernlogotyp

Region Skåne har ett rött och gult pilträd som koncernsymbol. Den lilla cirkeln i det röda fältet symboliserar solen.

Koncernsymbolen, pilträdet, bildar tillsammans med koncernnamnet Region Skånes koncernlogotyp. När de används tillsammans bildar cirkeln i det röda fältet ringen över bokstaven "å" i ordet Skåne.

Detaljerade anvisningar över hur logotypen ska användas finns i vår varumärkesguide.

Logotyp för webb

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!