• Koncernloggan med frizon.

    Logotypens frizon ska vara minst lika med höjden på "E" nertill och på sidorna. Upptill minst halva höjden av "E".

Koncernlogotyp

Region Skåne har ett rött och gult pilträd som koncernsymbol. Den lilla cirkeln i det röda fältet symboliserar solen.

Koncernsymbolen, pilträdet, bildar tillsammans med koncernnamnet Region Skånes koncernlogotyp. När de används tillsammans bildar cirkeln i det röda fältet ringen över bokstaven "å" i ordet Skåne.

Detaljerade anvisningar över hur logotypen ska användas finns i vår varumärkesguide.

Logotyp för webb

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter