• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Ekonomi och uppföljning

Den största delen av Region Skånes intäkter kommer från dig via landstingsskatten. Budgeten anger hur pengarna fördelas i verksamheten.

Under 2021 betalar skåningen 11,18 kronor av varje intjänad beskattningsbar hundralapp i landstingsskatt till Region Skåne.

Av Region Skånes skatteintäkter går cirka 88 procent åt till att finansiera sjukvården och cirka 7 procent åt till att subventionera kollektivtrafiken.

Gemensamt finansierad samhällsservice

Vi använder dina pengar till att ge alla skåningar och besökare en gemensamt finansierad sjukvård, kollektivtrafik och kultur, och till regionalt utvecklingsarbete.

Region Skåne får också intäkter från staten via det kommunalekonomiska utjämningssystemet och särskilt riktade statsbidrag.

Budget och årsredovisning

Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det viktigaste politiska dokumentet. Det styr Region Skånes verksamhet och anger hur pengarna ska fördelas i den. Region Skånes fullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan.

När året är slut gör vi en årsredovisning där vi redovisar hur året faktiskt gick för vår verksamhet. Där framgår om Region Skåne höll budget eller inte och om de beslutade målen för verksamheten uppfylldes.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!