Om Region Skåne

Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och klimatfrågor i Skåne. 

På uppdrag från medborgarna

Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne.

Det är också du som medborgare som genom landstingsskatten huvudsakligen finansierar Region Skånes verksamhet.

Bakgrund - så bildades Region Skåne

Region Skåne bildades formellt den 1 januari 1999. Tanken var att flytta besluten närmare medborgarna och på så sätt göra skåningarna mer delaktiga i beslut som är viktiga för Skånes framtid.

Skåne fick till en början en försöksverksamhet, vilket byggde på ett riksdagsbeslut om att under en försöksperiod ge Skåne utökat ansvar för regional utveckling, ett ansvar som tidigare legat hos Länsstyrelsen.

Den 3 juni 2010 fattade riksdagen beslut om att göra Region Skånes ansvar för regional utveckling permanent. Genom en ny lag blev detta beslut verklighet den 1 januari 2011.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter