Brunhårig tjej arbetar med provar i lab

Anslag och ansökan

Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar.

Medel att söka

 • ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning och är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju regioner. Det finns ALF-medel avsatta för klinisk forskning som går att söka årligen.

  Sedan 2015 finns även ett regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

  Ansök om ALF-medel

  Läs mer via Medicinska fakulteten, Lunds universitet. 

 • Region Skåne har ett särskilt anslag för regionfinansierad forskning i sin budget. Anslagen samfinansieras av Södra sjukvårdsregionen som innefattar Region Skåne, Halland och Kronoberg samt Region Blekinge. 

  Rutiner och tidpunkter

  I maj öppnar ansökan för forskningsstödet. Stödet består av ett ettårigt doktorandanslag, som kan sökas årligen, och ett projektanslag som gäller i två år. 

  Bedömningarna ska vara gjorda i början av oktober. Under oktober hålls ett prioriteringsmöte där fördelning av medel beslutas.

  Den sökande får information om tilldelning via e-post så fort administrationen är klar.

  Jäv

  Jäv anses föreligga om en ledamot har haft forskningsarbete med en sökande någon gång under de senaste fem åren, eller innehar en chefsbefattning i förhållande till den sökande. Jäv kan även förekomma av andra orsaker, till exempel delikatessjäv eller släktskap.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.