Ryggen på person på scen framför ett stor publikhav
  • Lättläst Dölj Lättläst
  • Teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Regeringen har gett Region Skåne ett permanent uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingen i Skåne län.

När Region Skåne bildades 1998 övertog vi det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Skåne. Det betyder att det är Skånes invånare och regionpolitiker som ansvarar för utvecklingen av Skåne.

Leda utvecklingsarbetet

I Skåne finns flera aktörer som jobbar med utveckling i olika former, bland annat kommuner, organisationer och lärosäten.

Att vi har ett regionalt utvecklingsansvar betyder att vi ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som alla aktörer ställer sig bakom och jobbar efter. Vi ska samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk, och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Det öppna Skåne 2030

I juni 2014 beslutade regionfullmäktige om den gällande utvecklingsstrategin. Strategin har målbilden "Det öppna Skåne 2030".

Det öppna Skåne 2030

Region Skåne som utvecklingsaktör

Region Skåne arbetar också själv med utveckling av Skåne, till exempel med näringslivs-, miljö-, folkhälso-, kultur-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

Upprättar plan för infrastruktur

När det gäller infrastruktur är Region Skåne så kallad länsplaneupprättare. Vi har regeringens uppdrag att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som ligger till grund för Trafikverkets satsningar i Skåne.

Region Skåne jobbar som utvecklingsaktör för att:

  • Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass
  • Skåne ska vara Europas mest innovativa och attraktiva region 2020
  • År 2030 ska Skåne vara klimatneutralt och fossilbränslefritt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter