• Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Museet finansieras av Region Skåne tillsammans med Malmö stad och Svenska staten. Foto: Sanna Dolck Wall

  • Malmö Opera på lastbilsturné i Skåne – en viktig del av deras regionala uppdrag. Foto: Katja Tauberman

  • Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till offentliga konserter. Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Kultur

Region Skånes uppdrag är att göra konst och kultur tillgängligt för så många skåningar och besökande som möjligt. Kultur för barn och unga är prioriterad i all vår verksamhet.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden med att främja utvecklingen i Skåne på kulturområdet till exempel genom att handlägga verksamhets- och utvecklingsstöd till kulturaktörer.

Kulturnämnden beslutar om fördelningen av både regionala och statliga medel i Skåne med utgångspunkt från en regional kulturplan.

Region Skåne står även som huvudman för tre av sju scenkonstinstitutioner i Skåne; Malmö Opera, Skånes Dansteater och Musik i Syd, och för det regionala resurs- och produktionscentret Film i Skåne.

Vi ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne. Vi främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de kommunala folkbibliotek som finns i regionen.

Region Skåne är även medstiftare till Regionmuseet i Kristianstad och musikinstitutionen Musik i Syd och har politisk representation i styrelser för Uppåkra Arkeologiska Center, Lunds universitets historiska museum, Keramiskt center, Moderna Museet Malmö och Moomsteatern.

Kultur som utvecklingskraft

Konst och kultur är en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Kulturens bredare roll i samhällsutvecklingen är ett viktigt perspektiv i Region Skånes arbete med utvecklingen av Skåne.

Utbildning, näringsliv och hälsa är några områden där kultur gör skillnad.

Kultur som näring

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter