• barn och vuxna sitter på golvet

    Familjevisning på Moderna Museet Malmö. Museet finansieras av Region Skåne tillsammans med Malmö stad och Svenska staten. Foto: Sanna Dolck Wall

  • Flera personer står på en scen

    Malmö Opera på lastbilsturné i Skåne – en viktig del av deras regionala uppdrag. Foto: Katja Tauberman

  • Äldre kvinna klappar händer och blundar

    Musik i Syd söker upp de grupper som inte själva kan ta sig till offentliga konserter. Foto: Lovisa Fey/Musik i Syd

  • Lättläst text Dölj Lättläst

Kultur

Region Skånes uppdrag är att göra konst och kultur tillgängligt för så många skåningar och besökande som möjligt. Kultur för barn och unga är prioriterad i all vår verksamhet.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden med att främja utvecklingen i Skåne på kulturområdet till exempel genom att handlägga verksamhets- och utvecklingsstöd till kulturaktörer.

Kulturnämnden beslutar om fördelningen av både regionala och statliga medel i Skåne med utgångspunkt från en regional kulturplan.

Region Skåne står även som huvudman för tre av sju scenkonstinstitutioner i Skåne; Malmö Opera, Skånes Dansteater och Musik i Syd, och för det regionala resurs- och produktionscentret Film i Skåne.

Vi ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne. Vi främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de kommunala folkbibliotek som finns i regionen.

Region Skåne är även medstiftare till Regionmuseet i Kristianstad och musikinstitutionen Musik i Syd och har politisk representation i styrelser för Uppåkra Arkeologiska Center, Lunds universitets historiska museum, Keramiskt center, Moderna Museet Malmö och Moomsteatern.

Kultur som utvecklingskraft

Konst och kultur är en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Kulturens bredare roll i samhällsutvecklingen är ett viktigt perspektiv i Region Skånes arbete med utvecklingen av Skåne.

Utbildning, näringsliv och hälsa är några områden där kultur gör skillnad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.