Upphandling

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.

Upphandlingsplan

Regionstyrelsen fastställer under hösten varje år en plan för vilka upphandlingar Region Skåne ska genomföra under det följande året.

Planen är indelad i ärenden som administreras av Upphandlingsstrategiutskottet, Koncerninköp, Regionservice och Skånetrafiken.

Upphandlingspolicy

I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling. Du hittar upphandlingspolicyn under våra styrande dokument.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter