Upphandling

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.

Upphandlingsplan

Regionstyrelsen fastställer under hösten varje år en plan för vilka upphandlingar Region Skåne ska genomföra under det följande året.

Planen är indelad i ärenden som administreras av Upphandlingsstrategiutskottet (USU), Koncerninköp, Regionservice och Skånetrafiken.

Upphandlingsplan 2017 (pdf, 68kB, nytt fönster) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter