Upphandling

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.

Upphandlingsplan

Regionstyrelsen fastställer under hösten varje år en plan för vilka upphandlingar Region Skåne ska genomföra under det följande året.

Planen är indelad i ärenden som hanteras av Koncerninköp, Regionfastigheter och Skånetrafiken.

Upphandlingspolicy

I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling. Du hittar upphandlingspolicyn under våra styrande dokument.

Ansvar för upphandlingen kan variera beroende på upphandlingsområde.

Koncerninköp inköp och ekonomistyrning sköter majoriteten av Region Skånes upphandlingar.
E-post: info.koncerninkop@skane.se

Koncerninköps medarbetare

Regionfastigheter ansvarar för fastighetsrelaterad upphandling.
E-post: avtal@skane.se

Regionfastigheters medarbetare

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafikrelaterad upphandling.
E-post: upphandling@skanetrafiken.se

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter