Upphandling

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.

Upphandlingsplan

Planen är indelad i ärenden som hanteras av Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Regionfastigheter och Skånetrafiken.

Upphandlingspolicy

I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling. Du hittar upphandlingspolicyn under våra styrande dokument.

Ansvar för upphandlingen kan variera beroende på upphandlingsområde.

Koncerninköp inköp och ekonomistyrning sköter majoriteten av Region Skånes upphandlingar.
E-post: info.koncerninkop@skane.se

Regionfastigheter ansvarar för fastighetsrelaterad upphandling.
E-post: fastighetsavtal@skane.se

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafikrelaterad upphandling.
E-post: upphandling@skanetrafiken.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.