Upphandling

Region Skåne annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsunderlag via en upphandlingstjänst.

Leverantörer kan söka aktuella upphandlingar och lämna elektroniskt anbud direkt i vår upphandlingstjänst.

Upphandlingsplan

Planen är indelad i ärenden som hanteras av Koncernstab inköp och ekonomistyrning, Regionfastigheter och Skånetrafiken.

Upphandlingspolicy

I Upphandlingspolicyn finns Region Skånes riktlinjer för upphandling. Du hittar upphandlingspolicyn under våra styrande dokument.

Ansvar för upphandlingen kan variera beroende på upphandlingsområde.

Koncerninköp inköp och ekonomistyrning sköter majoriteten av Region Skånes upphandlingar.
E-post: info.koncerninkop@skane.se

Kontakt

Regionfastigheter ansvarar för fastighetsrelaterad upphandling.
E-post: avtal@skane.se

Kontakt

Skånetrafiken ansvarar för kollektivtrafikrelaterad upphandling.
E-post: upphandling@skanetrafiken.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!