Fakturaadresser verksamheter och bolag

Här hittar du alla fakturaadresser till både e-faktura och pappersfaktura. Enligt lag (från 1 april 2019) ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Pappersfaktura tillåts bara i undantagsfall.

Organisationsnummer för Region Skåne är 232100-0255 och moms/VAT-nummer är SE 232100025501. Bolagsunika organisationsnummer hittar du under respektive bolag nedan.

Verksamheter

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

Region Skåne
Regionstyrelsen
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Peppol-id: 0088:7322730259996

Finans

Region Skåne
Finans 205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730269995 

Peppol-id: 0088:7322730269995

Primärvården

Region Skåne
Primärvården
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Peppol-id: 0088:7322730300049

Skånes universitetssjukhus

Region Skåne
Skånes universitetssjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730089999 

Peppol-id: 0088:7322730089999

Lasarettet i Ystad

Region Skåne
Lasarettet i Ystad
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Lasarettet Trelleborg

Region Skåne
Lasarettet Trelleborg
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Lasarettet i Landskrona

Region Skåne
Lasarettet i Landskrona
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Centralsjukhuset Kristianstad

Region Skåne
Centralsjukhuset Kristianstad
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Hässleholms sjukhus

Region Skåne
Hässleholms sjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Helsingborgs lasarett

Region Skåne
Helsingborgs lasarett
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Ängelholms sjukhus

Region Skåne
Ängelholms sjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Peppol-id: 0088:7322730300049

Psykiatri

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Habilitering

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Hjälpmedel 

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Digitalisering IT och MT

Region Skåne
Digitalisering IT och MT
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Peppol-id: 0088:7322730259996

Medicinsk service

Region Skåne
Medicinsk service
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730300025

Peppol-id: 0088:7322730300025

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730219990  

Peppol-id: 0088:7322730219990 

Skånetrafiken

Region Skåne
Skånetrafiken
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730249997

Peppol-id: 0088:7322730249997

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730169998

Peppol-id: 0088:7322730169998

Regionservice

Region Skåne
Regionservice
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730179997

Peppol-id: 0088:7322730179997

Regionfastigheter

Region Skåne
Regionfastigheter
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014663

Peppol-id: 0088:7322730014663

Patientnämnden

Region Skåne
Patientnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730229999

Peppol-id: 0088:7322730229999

Revision

Region Skåne
Revision
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730239998

Peppol-id: 0088:7322730239998

Södra Regionvårdsnämnden

Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730209991

Peppol-id: 0088:7322730209991

Våra bolag

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065693
Organisationsnummer: 556936-0877

Peppol-id: 0088:7322733065693 eller 0007:5569360877

Folktandvården Skåne AB

Folktandvården Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300032
Organisationsnummer: 556936-0828

Peppol-id: 0088:7322730300032 eller 0007:5569360828

Business Region Skåne AB

Business Region Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065709
Organisationsnummer: 556747-5198

Peppol-id: 0088:7322733065709 eller 0007:5567475198

Event in Skåne AB

Event in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065723
Organisationsnummer: 556750-6406

Peppol-id: 0088:7322733065723 eller 0007:5567506406

Film i Skåne AB

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614

Peppol-id: 0088:7322733065754 eller 0007:5566148614

Invest in Skåne AB

Invest in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065730
Organisationsnummer: 556750-5168

Peppol-id: 0088:7322733065730 eller 0007:5567505168

Tourism in Skåne AB

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398

Peppol-id: 0088:7322733065716

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!