Fakturaadresser verksamheter och bolag

Här hittar du alla fakturaadresser till både e-faktura och pappersfaktura. Enligt lag (från 1 april 2019) ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Pappersfaktura tillåts bara i undantagsfall.

Organisationsnummer för Region Skåne är 232100-0255 och moms/VAT-nummer är SE 232100025501. Bolagsunika organisationsnummer hittar du under respektive bolag nedan.

Verksamheter

Centralsjukhuset Kristianstad

Fakturaadress

Region Skåne
Centralsjukhuset Kristianstad
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300001
Svefaktura/GLN: 7322730300001

Digitalisering IT och MT

Fakturaadress

Region Skåne
Digitalisering IT och MT
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730259996
Svefaktura/GLN: 7322730259996

Finans

Fakturaadress

Region Skåne
Finans 205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730269995
Svefaktura/GLN: 7322730269995 

Habilitering

Fakturaadress

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730014656
Svefaktura/GLN: 7322730014656

Helsingborgs lasarett

Fakturaadress

Region Skåne
Helsingborgs lasarett
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300018
Svefaktura/GLN: 7322730300018

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Fakturaadress

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730219990 
Svefaktura/GLN: 7322730219990  

Hjälpmedel 

Fakturaadress

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730014656
Svefaktura/GLN: 7322730014656

Hässleholms sjukhus

Fakturaadress

Region Skåne
Hässleholms sjukhus
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300001
Svefaktura/GLN: 7322730300001

Lasarettet i Landskrona

Fakturaadress

Region Skåne
Lasarettet i Landskrona
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300018
Svefaktura/GLN: 7322730300018

Lasarettet i Ystad

Fakturaadress

Region Skåne
Lasarettet i Ystad
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300001
Svefaktura/GLN: 7322730300001

Lasarettet Trelleborg

Fakturaadress

Region Skåne
Lasarettet Trelleborg
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300018
Svefaktura/GLN: 7322730300018

Medicinsk service

Fakturaadress

Region Skåne
Medicinsk service
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300025
Svefaktura/GLN:7322730300025

Patientnämnden

Fakturaadress

Region Skåne
Patientnämnden
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730169998
Svefaktura/GLN: 7322730169998

Primärvården

Fakturaadress

Region Skåne
Primärvården
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300049
Svefaktura/GLN: 7322730300049

Psykiatri

Fakturaadress

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730014656
Svefaktura/GLN: 7322730014656

Region Skånes kulturförvaltning

Fakturaadress

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730169998
Svefaktura/GLN: 7322730169998

Regionfastigheter

Fakturaadress

Region Skåne
Regionfastigheter
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730014663
Svefaktura/GLN: 7322730014663

Regionservice

Fakturaadress

Region Skåne
Regionservice
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730179997
Svefaktura/GLN: 7322730179997

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

Fakturaadress

Region Skåne
Regionstyrelsen
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730259996
Svefaktura/GLN: 7322730259996

Revision

Fakturaadress

Region Skåne
Revision
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730169998
Svefaktura/GLN: 7322730169998

Skånetrafiken

Fakturaadress

Region Skåne
Skånetrafiken
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730249997
Svefaktura/GLN:7322730249997

Skånes universitetssjukhus

Fakturaadress

Region Skåne
Skånes universitetssjukhus
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730089999
Svefaktura/GLN: 7322730089999 

Södra Regionvårdsnämnden

Fakturaadress

Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730169998
Svefaktura/GLN: 7322730169998

Ängelholms sjukhus

Fakturaadress

Region Skåne
Ängelholms sjukhus
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300049
Svefaktura/GLN: 7322730300049

Våra bolag

Region Skåne Holding AB

Organisationsnummer: 556936-0877

Fakturaadress

Region Skåne Holding AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065693 eller 0007:5569360877
Svefaktura/GLN: 7322733065693

Folktandvården Skåne AB

Organisationsnummer: 556936-0828

Fakturaadress

Folktandvården Skåne AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322730300032 eller 0007:5569360828
Svefaktura/GLN: 7322730300032

Business Region Skåne AB

Organisationsnummer: 556747-5198

Fakturaadress

Business Region Skåne AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065709 eller 0007:5567475198
Svefaktura/GLN: 7322733065709

Event in Skåne AB

Organisationsnummer: 556750-6406

Fakturaadress

Event in Skåne AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065723 eller 0007:5567506406
Svefaktura/GLN: 7322733065723

Film i Skåne AB

Organisationsnummer: 556614-8614

Fakturadress

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065754 eller 0007:5566148614
Svefaktura/GLN: 7322733065754

Invest in Skåne AB

Organisationsnummer: 556750-5168

Fakturadress

Invest in Skåne AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065730 eller 0007:5567505168
Svefaktura/GLN: 7322733065730

Tourism in Skåne AB

Organisationsnummer: 556750-6398

Fakturaadress

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö

Beställarreferens/Er referens/RSID

Ex: 999999

Elektronisk adress

Peppol-id: 0088:7322733065716
Svefaktura/GLN: 7322733065716

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.