Fakturaadresser förvaltningar och bolag

Här hittar du alla fakturaadresser till både e-faktura och pappersfaktura.

Organisationsnummer för samtliga förvaltningar är 232100-0255. 
Bolagsunika organisationsnummer hittar du under respektive bolag nedan.

Exempel på e-fakturaadress:

Region Skåne
Finans
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999
GLN: 7322730269995

Exempel på pappersfakturaadress:

Region Skåne
Finans
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

Förvaltningar

Finans

Region Skåne
Finans 205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730269995 

Habilitering och hjälpmedel

Region Skåne
Habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730219990 

Hälsostaden Ängelholm

Region Skåne
Hälsostaden Ängelholm
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730169998 

Medicinsk Service

Region Skåne
Medicinsk Service
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300025 

Patientnämnden

Region Skåne
Patientnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730229999 

Regionservice

Region Skåne
Regionservice
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730179997

Regionfastigheter

Region Skåne
Regionfastigheter
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014663

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

Region Skåne
Regionstyrelsen
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Revision

Region Skåne
Revision
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730239998

Skånes universitetssjukvård

Region Skåne
Skånes universitetssjukvård
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730089999

Skånetrafiken

Region Skåne
Skånetrafiken
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730249997

Skånevård Kryh

Region Skåne
Skånevård Kryh
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Skånevård Sund

Region Skåne
Skånevård Sund
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Södra Regionvårdsnämnden

Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730209991

Bolag

Business Region Skåne AB

Business Region Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065709
Organisationsnummer: 556747-5198

Event in Skåne AB

Event in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065723
Organisationsnummer: 556750-6406

Film i Skåne AB

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 5
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614

Folktandvården i Skåne AB

Folktandvården i Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300032
Organisationsnummer: 556936-0828

Invest in Skåne AB

Invest in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065730
Organisationsnummer: 556750-5168

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065693
Organisationsnummer: 556936-0877

Tourism in Skåne AB

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter