Fakturaadresser förvaltningar och bolag

Här hittar du alla fakturaadresser till både e-faktura och pappersfaktura.

Organisationsnummer för samtliga förvaltningar är 232100-0255. 
Bolagsunika organisationsnummer hittar du under respektive bolag nedan.

Exempel på e-fakturaadress:

Region Skåne
Finans
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999
GLN: 7322730269995

Exempel på pappersfakturaadress:

Region Skåne
Finans
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

Förvaltningar

Finans

Region Skåne
Finans 205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730269995 

Habilitering och hjälpmedel

Region Skåne
Habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730219990 

Hälsostaden Ängelholm

Region Skåne
Hälsostaden Ängelholm
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730169998 

Medicinsk Service

Region Skåne
Medicinsk Service
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300025 

Patientnämnden

Region Skåne
Patientnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730229999 

Regionservice

Region Skåne
Regionservice
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730179997

Regionfastigheter

Region Skåne
Regionfastigheter
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014663

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

Region Skåne
Regionstyrelsen
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Revision

Region Skåne
Revision
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730239998

Skånes universitetssjukvård

Region Skåne
Skånes universitetssjukvård
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730089999

Skånetrafiken

Region Skåne
Skånetrafiken
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730249997

Skånevård Kryh

Region Skåne
Skånevård Kryh
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Skånevård Sund

Region Skåne
Skånevård Sund
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Södra Regionvårdsnämnden

Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730209991

Bolag

Business Region Skåne AB

Business Region Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065709
Organisationsnummer: 556747-5198

Event in Skåne AB

Event in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065723
Organisationsnummer: 556750-6406

Film i Skåne AB

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 5
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614

Folktandvården i Skåne AB

Folktandvården i Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300032
Organisationsnummer: 556936-0828

Invest in Skåne AB

Invest in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065730
Organisationsnummer: 556750-5168

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065693
Organisationsnummer: 556936-0877

Tourism in Skåne AB

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter