Fakturaadresser verksamheter och bolag

Här hittar du alla fakturaadresser till både e-faktura och pappersfaktura. Enligt en ny lag som gäller från 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. Pappersfaktura tillåts bara i undantagsfall.

Organisationsnummer för Region Skåne är 232100-0255 och moms/VAT-nummer är SE 232100025501. Bolagsunika organisationsnummer hittar du under respektive bolag nedan.

Verksamheter

Regionstyrelsen (Koncernkontoret)

(Observera att från och med 2020-01-01 tillhör avdelningen för digitalisering och IT den nya förvaltningen Digitalisering IT och MT)

Region Skåne
Regionstyrelsen
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Peppol-id: 0088:7322730259996

Finans

Region Skåne
Finans 205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730269995 

Peppol-id: 0088:7322730269995

Primärvården

Region Skåne
Primärvården
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Peppol-id: 0088:7322730300049

Skånes universitetssjukhus

Region Skåne
Skånes universitetssjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730089999 

Peppol-id: 0088:7322730089999

Lasarettet i Ystad

Region Skåne
Lasarettet i Ystad
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Lasarettet Trelleborg

Region Skåne
Lasarettet Trelleborg
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Lasarettet i Landskrona

Region Skåne
Lasarettet i Landskrona
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Centralsjukhuset Kristianstad

Region Skåne
Centralsjukhuset Kristianstad
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Hässleholms sjukhus

Region Skåne
Hässleholms sjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300001

Peppol-id: 0088:7322730300001

Helsingborgs lasarett

Region Skåne
Helsingborgs lasarett
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300018

Peppol-id: 0088:7322730300018

Ängelholms sjukhus

Region Skåne
Ängelholms sjukhus
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300049

Peppol-id: 0088:7322730300049

Psykiatri

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Habilitering

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Hjälpmedel 

Dessa uppgifter gäller till och med 31 augusti 2020:

Region Skåne 
Regionservice
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730179997

Peppol-id: 0088:7322730179997

Hjälpmedel 

Dessa uppgifter gäller från och med 1 september 2020:

Region Skåne 
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014656

Peppol-id: 0088:7322730014656

Digitalisering IT och MT

(Ny förvaltning från 2020-01-01)

Region Skåne
Digitalisering IT och MT
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730259996

Peppol-id: 0088:7322730259996

Medicinsk service

(Observera att från och med 2020-01-01 tillhör verksamhetsområde Medicinsk teknik förvaltningen Digitalisering IT och MT)

Region Skåne
Medicinsk service
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730300025

Peppol-id: 0088:7322730300025

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730219990  

Peppol-id: 0088:7322730219990 

Skånetrafiken

Region Skåne
Skånetrafiken
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN:7322730249997

Peppol-id: 0088:7322730249997

Region Skånes kulturförvaltning

Region Skåne
Region Skånes kulturförvaltning
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730169998

Peppol-id: 0088:7322730169998

Regionservice

Region Skåne
Regionservice
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730179997

Peppol-id: 0088:7322730179997

Regionfastigheter

Region Skåne
Regionfastigheter
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730014663

Peppol-id: 0088:7322730014663

Patientnämnden

Region Skåne
Patientnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730229999

Peppol-id: 0088:7322730229999

Revision

Region Skåne
Revision
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730239998

Peppol-id: 0088:7322730239998

Södra Regionvårdsnämnden

Region Skåne
Södra Regionvårdsnämnden
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730209991

Peppol-id: 0088:7322730209991

Förvaltningar som upphörde 2018-12-31:

  • Habilitering och hjälpmedel
  • Hälsostaden Ängelholm
  • Skånevård Kryh
  • Skånevård Sund

Våra bolag

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065693
Organisationsnummer: 556936-0877

Peppol-id: 0088:7322733065693 eller 0007:5569360877

Folktandvården Skåne AB

Folktandvården Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322730300032
Organisationsnummer: 556936-0828

Peppol-id: 0088:7322730300032 eller 0007:5569360828

Business Region Skåne AB

Business Region Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065709
Organisationsnummer: 556747-5198

Peppol-id: 0088:7322733065709 eller 0007:5567475198

Event in Skåne AB

Event in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065723
Organisationsnummer: 556750-6406

Peppol-id: 0088:7322733065723 eller 0007:5567506406

Film i Skåne AB

Film i Skåne AB
Elis Nilssons väg 12
271 39 Ystad
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065754
Organisationsnummer: 556614-8614

Peppol-id: 0088:7322733065754 eller 0007:5566148614

Invest in Skåne AB

Invest in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065730
Organisationsnummer: 556750-5168

Peppol-id: 0088:7322733065730 eller 0007:5567505168

Tourism in Skåne AB

Tourism in Skåne AB
205 01 Malmö
RS-ID/er referens, t ex 999999

GLN: 7322733065716
Organisationsnummer: 556750-6398

Peppol-id: 0088:7322733065716

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter