Fakturering och e-handel

Sedan mars 2015 har Region Skåne successivt övergått till e-fakturor för att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor.

Svefaktura är den dominerande standarden för e-fakturor och det format vi valt att arbeta med. Vi tar även emot EDI-formatet.

Observera att en faktura via mail eller PDF inte är en e-faktura i detta sammanhang.

E-fakturaadresser förvaltningar och bolag

E-faktura

Många affärssystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor. Har du redan en funktion för elektronisk faktura går det bra att använda denna.

Om du inte har denna funktion erbjuder vi genom Inexchange en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera dina fakturor manuellt.

Gå till Fakturaportalen för att registrera din faktura

Rätt fakturaadress på e-faktura

För att e-fakturan ska komma till rätt förvaltning använder vi oss av en GLN-kod. GLN-koden är en unik identitet för förvaltningen.

Tekniska variabler för e-faktura och e-handel 

Identitet och adress e-faktura

Identitet vid EDI-faktura:
7381000004407

VAN:
CGI , Inexchange

Identitet vid Svefaktura:
SE232100025501

Information om Svefaktura:
Contact 

Pappersfaktura

Pappersfakturor skickas för inskanning till adressen:
Region Skåne
205 01 Malmö

För att fakturan ska komma till rätt mottagare och bli betald i tid är det viktigt att du anger vilken förvaltning den ska till och att den innehåller referensnummer (RSID) till fakturamottagare.

Exempel på fakturaadress:

Region Skåne
Skånevård Kryh (Förvaltning)
RSID/er referens, t ex 999999 (RSID/referensnummer)
205 01 Malmö

Fakturaadresser förvaltningar och bolag

Förvaltningar och bolag

Region Skånes förvaltningar har separata leverantörsreskontra. Eftersom varje förvaltning hanteras som ett eget redovisningsföretag kan du inte lägga flera förvaltningar på samma faktura.

Region Skåne äger också ett antal bolag som har egna fakturaadresser.

RSID

RSID är regionanställds anställningsnummer och gör att fakturan skickas till rätt mottagare för attest. Ett RSID består av en kombination av sex tecken – dessa ska bestå av siffror. 

Avsaknad av RSID i fakturaadressen leder till att fakturan inte kan betalas på förfallodagen.

Säkerställ alltid att du får information från beställaren om förvaltning och vilket RSID du ska referera till innan du skickar fakturan.

Organisationsnummer

Region Skånes organisationsnummer är 232100-0255. Organisationsnumret är samma för alla förvaltningar.

Beställningsnummer

Om en order eller beställning är grunden för fakturan ska detta nummer anges i fakturan.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor för Region Skåne är 30 dagar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter