Extern åtkomst - RSVPN

Via tjänsten extern åtkomst – RSVPN får leverantörer och andra samverkansparter möjlighet att skapa en säker anslutning till Region Skånes nät via internet.

I tjänsten finns möjlighet att logga in via elektroniskt ID-kort alternativt med ett engångslösenord via sms.

Behöver du som leverantör eller samarbetspartner ha åtkomst till Region Skånes nät får du det via din kontaktperson i Region Skåne. 

Instruktioner för användning av RSVPN

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter