Avtal

I Avtalskatalogen hittar du de flesta av Region Skånes avtal.

Region Skånes avtalskatalog

Kontakta info.koncerninkop@skane.se om du inte hittar det avtal du letar efter.

Skånetrafikens avtal

Vill du ha tillgång till Skånetrafikens avtal kontaktar du Skånetrafikens diarium via diariehandlaggning@skanetrafiken.se eller telefon 0451-28 84 00 (växel).

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter