Två kvinnor i diskussion vid dator

Göra affärer med oss

Region Skåne köper varje år varor och tjänster för cirka 23 miljarder kronor, vilket motsvarar cirka halva vår budget.

Syftet med upphandlingsprocessen är att hantera skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och se till att Region Skånes verksamheter får varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt kostnad. 

Våra upphandlingar regleras i första hand av lagen om offentlig upphandling (LOU) och av försörjningslagen (LUF), som båda bygger på gemensam europeisk lagstiftning.

Ny centrallagerleverantör från 1 maj 2017

Från och med 1 maj 2017 har Region Skåne ny leverantör för logistiktjänst för materialförsörjning.

Till frågor och svar och mer om bytet av centrallagerleverantör

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter