Gå till sidans innehåll

KVB-ansökan för utlämnande av patientdata

Du måste ansöka om tillstånd till Samråd KVB (kvalitetsregister, vårddatabaser och beredning) när du vill använda patientdata för forskning, eller när du vill anmäla till eller inrätta ett kvalitetsregister.

Skicka ansökan till Samråd KVB när du vill:

  • Använda personuppgifter ur Region Skånes informationssystem och pappersjournaler för hälso- och sjukvård vid forskningsändamål.
  • Använda personuppgifter från ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister vid forskningsändamål, där Region Skåne är CPUA-myndighet (centralt personuppgiftsansvarig).
  • Inrätta ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister med Region Skåne som CPUA-myndighet.
  • Rapportera till ett regionalt eller nationellt kvalitetsregister.

Du behöver inte skicka en KVB-ansökan när etikprövning inte är planerad, eller när studien är ett kvalitetsarbete. Då behöver du istället ett skriftligt tillstånd av ansvarig verksamhetschef för att göra uttag ur aktuellt system.

Så här ansöker du om:

Kvalitetsregister och Vårddatabaser

Här hittar du information som är bra att veta innan du ansöker om utlämnande av patientdata. 

Mötesdatum

Inkomna ärenden sätts upp på en ärendelista som delges Samråd KVB:s beslutsfattare. Datum för 2024 publiceras inom kort.

Senast uppdaterad: 19 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?