Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Framsidan av rapporten som är illustrerad med  fyra gröna löv.

Miljöredovisning 2021

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

Region Skånes miljöredovisning för 2021 som beslutades av regionstyrelsen den 24 maj 2022, visar på varierande resultat av Region Skånes miljömål.

Region Skåne arbetar med för att bidra till minskad miljö- och klimatpåverkan i hela Skåne. Både det miljöstrategiska arbetet och det interna miljöarbetet ligger i linje med de miljöutmaningar som beskrivs i Skånes regionala utvecklingsstrategi – Det öppna Skåne 2030.

I miljöredovisningen för 2021 kan man bland annat läsa att:

  • Den totala andelen fossilbränslefri energi i egenägda fastigheter, interna transporter och allmän kollektivtrafik under 2021 var 99,8 procent.
  • Under 2021 gjorde politiker och medarbetare tjänsteresor för cirka 68 miljoner kronor, vilket är en minskning med nästan 20 procent jämfört med året innan. 
  • All el som används i Region Skånes fastigheter är miljömärkt. 

Senast uppdaterad: 3 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?