Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Rapportens omslag.

Miljöprogram 2030

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Miljöprogram 2030 är Region Skånes långsiktiga mål och inriktning för miljöarbete. Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den miljömässiga hållbarheten.

Målen är långsiktiga och centrala för framtiden och de styrs från Miljöprogram för Region Skåne 2030 efter beslut i regionfullmäktige den 9 november 2021.

Miljöprogrammet är Region Skånes långsiktiga mål och inriktning för miljöarbetet fram till och med år 2030. Grunden till miljöprogrammet återfinns i Agenda 2030 samt i de nationella miljökvalitetsmålen och i generationsmålet.

Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, är ramstrategin för miljöprogram för Region Skåne 2030. Miljöprogram 2030 avser miljömässig hållbarhet inom begreppet hållbar utveckling som betyder en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Region Skåne tar sin del av ansvaret för att säkerställa dagens och framtidens skåningars behov.

Tre fokusområden

Miljöprogrammet anger tre övergripande fokusområden som vägleder de nedbrutna miljöstrategiska målen:

  • Resurseffektiv och cirkulär ekonomi.
  • Låg klimatpåverkan.
  • Frisk och hälsosam miljö.

Senast uppdaterad: 31 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?