Gå till sidans innehåll
Framsida av delårsrapport 2020

Delårsrapport 2020

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

Resultatet för januari-augusti uppgår till 552 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär detta en resultatförsämring på 928 miljoner kronor.

Resultaten – vad gäller såväl ekonomi som tillgänglighet och kvalitet – har kraftigt påverkats av pandemin covid-19 under 2020. Regeringen har vid flera tillfällen skjutit till olika statsbidrag för att kompensera regionernas ökade kostnader i vissa delar och intäktsbortfall i andra sammanhang. Det har också aviserat att det kommer beslut om ändringsbudget under november men resultatet för helåret 2020 prognostiseras efter augusti till 842 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 58 miljoner kronor.

Du som vill läsa mer om verksamhetens måluppfyllelse och den ekonomiska redovisningen inklusive helårsprognos kan ladda ner rapporten som pdf.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?