Gå till sidans innehåll
Framsidan av bokslutsrapporten 2022

Bokslutsrapport 2022

Publiceringsår: 2023 | Utgivare: Region Skåne

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2022.

Region Skånes preliminära bokslut för 2022 visar ett resultat på 2 897 miljoner kronor. Det positiva resultatet är ett nödvändigt tillskott inför kommande år med en kärvare ekonomisk prognos.

Region Skånes bokslutsrapport omfattar Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet exklusive bolagen. Rapporten utgår från Region Skånes ekonomistyrningsmodell med pensionskostnader redovisade enligt fullfonderingsmodellen.

I kommande årsredovisning kommer såväl resultat som ekonomisk ställning inkl. bolagen att redovisas mer ingående enligt den lagstadgade blandmodellen.

Regionfullmäktige behandlar årsredovisningen 2022 vid möte den 18 april. 

Senast uppdaterad: 31 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?