Gå till sidans innehåll
Framsida Bokslutsrapport 2021

Bokslutsrapport 2021

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2021.

Region Skånes preliminära bokslut för 2021 visar ett resultat på minus 764 miljoner kronor. Det är en negativ avvikelse med 1 676 miljoner kronor mot det uppsatta resultatmålet för 2021 på 912 miljoner kronor. Regions Skånes bokslutsrapport omfattar Region Skånes förvaltningsdrivna verksamhet exklusive bolagen. I kommande årsredovisning kommer såväl resultat som ekonomisk ställning inkl. bolagen att redovisas och analyseras mer ingående. Regionfullmäktige behandlar årsredovisning 2021 vid möte den 5 april.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?