Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Framsida av Bokslutsrapport 2020

Bokslutsrapport 2020

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2020.

Region Skånes preliminära bokslut för 2020 redovisar ett resultat om 958 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget. Det preliminära bokslutet visar att samtliga finansiella mål uppnås.

Region Skånes ekonomi har blivit starkt påverkad och belastad av den pågående coronapandemin. All verksamhet har tvingats ställa om och i vissa delar ställa in planerad verksamhet vilket gett ökade kostnader och minskade intäkter. Samtidigt har staten under 2020 tillskjutit tillfälliga riktade statsbidrag till kommuner och regioner på grund av pandemin och Region Skånes budget för 2020 har därför också reviderats två gånger under året. Region Skåne har därmed, pandemin till trots, fått ett positivt ekonomiskt resultat 2020.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?