Lediga jobb

Här kan du hitta och söka de tjänster som är lediga i Region Skåne just nu.
Visar 602 av 602 lediga tjänster

Tjänster markerade med asterisk (*) vänder sig enbart till anställda inom Region Skåne.

Befattning Kommun Ansök senast
Undersköterskor till Neurologiavdelning 27 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-02
Trafikledare till Serviceresors trafikledning på Skånetrafiken i Hässleholm Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-16 Hässleholm 2018-03-04
AT-läkare till Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-05
Sjuksköterska till BUP vårdavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-09
Barn-/Intensivvårdssjuksköterska till Neonatalavdelning intensivvård, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-15
Sjuksköterska till Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-07
Sjuksköterskor till mobilt team och bedömningsmottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-11
Verksamhetschef till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Eslöv
Eslöv 2018-03-11
Kommunikationsrådgivare till enhet för strategiskt kommunikationsstöd i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-11
Receptionist till Folktandvården Skåne, Integrerad klinik i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Lund 2018-02-25
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Södra Sandby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Lund 2018-03-02
Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Broby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Östra Göinge 2018-03-02
Studentmedarbetare till Koncerninköp i Malmö Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-16 Malmö 2018-03-02
Medicinsk sekreterare till Endokrinmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-02
AT-läkare till Lasarettet Trelleborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Trelleborg 2018-03-05
AT-läkare till Lasarettet i Landskrona Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Landskrona 2018-03-05
AT-läkare till Centralsjukhuset Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Kristianstad 2018-03-05
AT-läkare till Hässleholms sjukhus Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Hässleholm 2018-03-05
Specialistläkare (LUS) till Sektion neuroradiologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-14
Sjuksköterska, natt, till Vuxenpsykiatriavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-16
Receptionist till Klinisk patologi i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-02
Barnmorska/Sektionsledare till Gynekologisk avdelning i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-04
Chefssekreterare inom VO Öron-Näsa-Hals i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-04
Verksamhetschef till Vårdcentralen Kroksbäck i Hyllie, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-04
AT-läkare till Helsingborgs lasarett Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Helsingborg 2018-03-05
Fysioterapeut till Rehabilitering Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-02
Arbetsterapeut till Vuxenhabiliteringen, Mellersta Skåne, Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-02
Specialistläkare till Mobilt vårdteam i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Lund
Lund 2018-03-02
Skötare till Resursteam, VO Vuxenpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-04
AT-läkare till Hälsostaden i Ängelholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Ängelholm 2018-03-05
AT-läkare till Lasarettet i Ystad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-16 Ystad 2018-03-05
Avdelningssekreterare till Hjärtavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-09
Överläkare/Bitr. överläkare/Specialistläkare (LUS) till Enhet för cancerrehabilitering, Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-14
ST-läkare till Vårdcentral Husie i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-16
Sjuksköterska, natt, till Psykiatrisk intensivvårdsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-05-14
Dietist, vikariat, till Enhet rehabilitering i Hässleholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-01
Undersköterska, kombinationstjänst, till Akutmottagning/AVA i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-01
Medicinsk sekreterare Barn- och ungdomsmedicinsk slutenvårdsavd Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-08
Sjuksköterskor till Barnkirurgisk enhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-15
Undersköterskor till Neurointensivvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-02
* Undersköterskor till Kirurgiavdelning akut i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-02-28
Sjuksköterska till Psykosavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-01
Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-01
* Enhetschef till Enhet kansli på Skånes universitetssjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-01
Sjuksköterska till Psykosmottagningen i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-01
Enhetschef läkare till VO Kirurgi Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-01
Operationskoordinator till Ögonsjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-01
Kurator till BUP Öppenvårdsmottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-01
Kurator till Cancerrehabiliteringsmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Lund
Lund 2018-03-01
Audionom till Öron-näsa-halsmottagning audiologi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-08
Distriktssköterskor till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-03-11
Studentmedarbetare till Region Skånes kulturförvaltning i Malmö Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-14 Malmö 2018-02-28
Medicinska sekreterare till Medicinkliniken i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Steriltekniker/Undersköterska till Sterilteknisk enhet i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Malmö
Malmö 2018-02-28
IT-projektledare, Kliniska Studier Sverige, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-03-06
Enhetschef till Sekretariat, Område ortopedi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Malmö
Malmö 2018-03-11
Psykolog till Första Linjen, BUP i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-07
Specialistläkare geriatrik till medicinkliniken på Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14 Ängelholm 2018-03-14
Undersköterska till Intensivvårds- och postoperativ avdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-02-28
Ögonsjuksköterskor till Verksamhetsområde Ögon i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Svedala Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14 Svedala 2018-02-28
Sjuksköterskor, vikariat, till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Malmö
Malmö 2018-03-07
Sjuksköterskor till Ortopedisk avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Malmö
Malmö 2018-03-07
Sjuksköterskor, Barn- och ungdomsmedicinska akutmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-07
Sjuksköterskor till KUA/Medicinavdelning 7 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-03-10
Samordnare/handläggare till Tolkcentralen i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-06
Undersköterska till Dialysmottagningen i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Ystad
Ystad 2018-03-01
Arbetsterapeut, vik, till Allmänpsykiatrisk Öppenvårdsmottagning 1 i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-03-05
Intensivvårds-/Anestesisjuksköterska, Intensiv- och postoperativ enhet Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-03-14
Medicinsk sekreterare till Medicinsk akutvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-02-28
Logopeder till Lasarettet Trelleborg Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-14
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-28
Medicinsk sekreterare till Endokrinmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-02-28
* Ekonomiassistent till GSF Ekonomi/Kund i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13 Lund 2018-02-26
Fysioterapeut, vikariat, till Vårdcentralen Sjöcrona i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Höganäs
Höganäs 2018-02-27
Fysioterapeut, vikariat, till Ätstörningscentrum i Lund Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2018-02-13
Lund
Lund 2018-03-06
Sjuksköterska/Forskningskoordinator, Barnonkologisk avdelning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Lund
Lund 2018-03-06
Fysioterapeut till Vårdcentral Husie i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-03-13
Operationssjuksköterskor till VO intensiv och perioperativ vård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-03-20
Trafikutvecklare till Affärsområde Buss på Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13 Hässleholm 2018-03-06
Fysioterapeut/Sjukgymnast, vikariat, till Palliativ vård och ASIH i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Lund
Lund 2018-03-06
Specialistläkare (LUS) till Sektion thoraxanestesi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Lund
Lund 2018-03-08
Säljare till Kundcenter i Malmö och Lund Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-13 Malmö 2018-02-27
Undersköterskor till akutmottagningen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-02-27
Anestesisjuksköterska till VO intensiv och perioperativ vård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-03-06
Sjuksköterska till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-03-06
Undersköterskor till Förlossningen/BB i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Ystad
Ystad 2018-03-06
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnavdelning 3 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Ystad
Ystad 2018-03-06
Medicinsk sekreterare till Öronmottagningarna i Helsingborg och Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-27
Sjuksköterska, vikariat, till Hudmottagning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-02-27
Skötare till BUP vårdavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-02-27
Sjuksköterska till Fosievägens öppenvårdsmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-02-26
Fysioterapeut till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-02
Sjuksköterska till pre- och postoperativ avdelning OKK i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-04
Undersköterskor till Kirurgiavdelning MTH i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Undersköterskor dag/natt till Endokrinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-02-27
Överläkare (LUS) till VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Lund
Lund 2018-03-07
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Ambulans Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12 Helsingborg 2018-03-12
Sjuksköterskor, vikariat, till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-11
Sjuksköterskor till ortopedavdelning i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-26
Distriktssköterska/Sjuksköterska med diabeteskompetens till VC Närlunda Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-26
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Ljungbyhed Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Klippan
Klippan 2018-02-28
Sjuksköterska till Endokrinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-01
Arbetsterapeut, vikariat, till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Medicinsk sekreterare till Diabetes- och endokrinmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-05
Kurator till Första linjen i Hässleholm/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-05
Receptionist/undersköterska till vårdcentralen Knislinge Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-05
Sjuksköterska till Sorgenfrimottagningen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-02-26
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Tomelilla Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Tomelilla
Tomelilla 2018-02-26
Undersköterska till Öronmottagningen i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-27
Specialistläkare (LUS) till Klinisk kemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Lund
Lund 2018-03-08
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Ambulans Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12 Helsingborg 2018-03-12
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Ambulans Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12 Ängelholm 2018-03-12
Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-05
PTP-psykolog till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Rydebäck Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-05
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Ljungbyhed Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Klippan
Klippan 2018-02-28
Kurator till Första linjen i Hässleholm/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-05
Kurator till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Sjuksköterska till Akutmottagning/Avdelning, Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Enhetschef, Mottagning ÖsterVäster och Mottagning neuropsykiatri, BUP Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Specialistläkare (LUS) till VO Ortopedi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-09
Sjuksköterskor till Lungavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-12
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Ambulans Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12 Ängelholm 2018-03-12
Enhetschef till VO Ortopedi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-26
Distriktssköterska/Sjuksköterska med diabeteskompetens till VC Närlunda Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-26
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Tomelilla Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Tomelilla
Tomelilla 2018-02-26
* Undersköterska till Vårdcentralen Södervärn i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-02-26
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Solbrinken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-02
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Solbrinken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-02
Sjuksköterska till Hjärtavdelning i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Landskrona
Landskrona 2018-02-22
Psykolog till VO Barnkirurgi och neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-28
Diabetessjuksköterskor till Medicinmottagning och Medicinavdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Ystad
Ystad 2018-02-25
Fysioterapeut till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-02-23
Skötare, vikariat, till Psykiatrisk dagsjukvård i Trelleborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-23
Medicinsk sekreterare till VO Kvinnosjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-23
Sjuksköterska, natt, till Plastikkirurgiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-02-25
Sjuksköterska till Barn- och ungdomsavdelningen i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Verksamhetsutvecklare till VO Kirurgi och gastroenterologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-03-02
Medicinsk sekreterare till Gynakuten och Gynmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-04
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Vuxenhabiliteringen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-23
Receptionist till Endokrinmottagningen i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-23
Logoped till Logopedmottagningen i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09 Kristianstad 2018-03-02
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 3 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-03-04
Enhetschef till Första linjen, BUP, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-03-04
Tandläkare till Sjukhustandvården, Folktandvården Skåne, Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09 Kristianstad 2018-03-04
Bitr. överläkare/Specialistläkare (LUS) till VE Endokrin i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-03-07
Enhetschef till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-11
Biomedicinsk analytiker/Sjuksköterska till Klinisk kemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-22
Steriltekniker/Undersköterska, natt, till Sterilteknisk enhet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Malmö
Malmö 2018-02-23
Forskningskoordinator/senior projektledare, Kliniska Studier Sverige, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-23
Medicinsk sekreterare till Klinisk genetik, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-27
Sjuksköterska till Neurologimottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-09
Lund
Lund 2018-02-28
Röntgensjuksköterskor till VO Diagnostik i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Ystad
Ystad 2018-03-01
Medicinska sekreterare till medicinavdelning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-22
Specialistläkare/Överläkare (LUS), VO kirurgi och gastroenterologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-03-08
Systemansvarig till Enhet för Leverantörsstyrning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08 Lund 2018-03-08
Undersköterska till Vårdcentralen Sjöbo Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Sjöbo
Sjöbo 2018-02-22
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08 Kävlinge 2018-02-22
Undersköterska, natt, till Hematologiavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterska till ASIH i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-28
Biomedicinska analytiker, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-28
Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning 86 allmänpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-03-01
Forskningssjuksköterska till Klinisk forskningsenhet, hematologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Lund
Lund 2018-02-22
* Undersköterska till Gynekologiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-22
Sjuksköterska, natt, Beroendecentrum, akutmottagning/avdelning 1 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-22
Undersköterska/Barnsköterska, Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-25
Sjuksköterska till Vårdcentralen Råå i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-27
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Påarp i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-08
Samordningsbarnmorskor till Kunskapscentrum kvinnohälsa i Malmö Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-28
Specialistläkare till Palliativ vård och ASIH i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-01
Biomedicinsk analytiker till Närsjukvård sydväst i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-05
Biomedicinsk analytiker/Sjuksköterska till Klinisk kemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Lund
Lund 2018-02-22
* Enhetschef till Koncernstab HR i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08 Malmö 2018-02-22
Undersköterska till VO Urologi, avdelning 12 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-02-22
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Vänhem i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-22
Arbetsterapeut till Enhet Rehabilitering i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-22
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Kristianstad 2018-05-28
Sjuksköterska till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-03-01
Verksamhetsstrateg inom Medicinsk teknik till Medicinsk service, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Lund 2018-02-28
Medicinsk sekreterare till Neurologimottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-21
Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Ystad
Ystad 2018-02-21
Medicinsk sekreterare till Medicinkliniken i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Ängelholm 2018-02-21
* Undersköterskor till Barninfektion/Intermediärvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-21
Chefssekreterare till VO Intensiv- och perioperativ vård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-25
Steriltekniker/Undersköterska till Operationsenheten i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-23
* Kanslist till Klinisk forskningsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-21
Medicinsk sekreterare till Fosievägens Öppenvårdsmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-21
Handläggare till Vårdekonomi, köpt vård i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Lund 2018-02-27
IT-handläggare till Vårdekonomi, Köpt Vård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Lund 2018-02-27
Distriktssköterska/Diabetessköterska till Vårdcentral Måsen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Lund
Lund 2018-02-28
* Enhetschef till CAFM Funktionell Förvaltning i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Lund 2018-02-28
Distriktssköterska/Diabetessjuksköterska till Vårdcentral Lindeborg i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-22
Kurator till Barn- och ungdomshabilitering i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Trelleborg 2018-02-27
Enhetschef till enhet för brukarstyrda inläggningar med mellanvård i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-02
Överläkare(LUS) till Klinisk farmakologi Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Lund
Lund 2018-03-06
Specialistsjuksköterska till Smärtmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-03-06
Undersköterska till Hudmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
Undersköterska till Kvälls- och helgmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
* Ekonomihandläggare till Vårdekonomi, köpt vård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Lund 2018-02-21
Undersköterska till Operationsenhet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Landskrona
Landskrona 2018-02-21
Undersköterskor till Medicinavdelning 6 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Ystad
Ystad 2018-02-28
Specialistsjuksköterska till Smärtmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-03-06
Specialistsjuksköterska till Smärtmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-03-06
Steriltekniker/Undersköterska till Operationsenheten i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-23
Barnsjuksköterska/Sjuksköterska, Natt, Barninfektion/Intermediärvård, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-28
Undersköterska, natt, till VO Urologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07 Malmö 2018-02-28
Sjuksköterskor till Psykiatrins mobila team i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-28
Medicinsk sekretare till Kirurgavdelning akut i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-20
Sjuksköterska till Hjärtmottagning Kranskärl i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Lund
Lund 2018-02-21
Sjuksköterska till Kirurgiavdelning MTH i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
Barnsköterska/Undersköterska, Natt, Barninfektion/Intermediärvård, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-02-21
Intensivvårds/anestesi/sjuksköterska till Hjärtmottagning arytmilab i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-28
Barnmorska till Barnmorskemottagningarna, Nordvästra Skåne i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-28
* Undersköterska till Palliativ vård och ASIH i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Sjuksköterska till onkologimottagning, medicinsk behandling i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-20
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06 Kristianstad 2018-02-20
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Staffanstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Staffanstorp
Staffanstorp 2018-02-20
Specialistläkare/ST-läkare inom ÖNH till Öronmottagningen i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Ystad
Ystad 2018-02-25
Brandskyddssamordnare till Skånes Universitetssjukvård i Malmö och Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Malmö
Malmö 2018-02-25
Psykolog till område Psykos i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-25
Medicinsk sekreterare till Hjärtmottagningen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Malmö
Malmö 2018-02-27
Enhetschef till VO Specialiserad Medicin Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-27
Sjuksköterskor till Stroke- och neurologiavdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Ystad
Ystad 2018-02-27
Administratörer till Enheten för inköpsservice och registervård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06 Malmö 2018-02-20
Medicinsk sekreterare till vårdcentralen Närlunda i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Intensivvårds/anestesi/sjuksköterska till Hjärtmottagning arytmilab i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-28
Distriktssköterska/Diabetessjuksköterska till Vårdcentral Lindeborg i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Malmö
Malmö 2018-02-22
Specialistläkare/ST-läkare inom ÖNH till Öronmottagningen i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Ystad
Ystad 2018-02-25
Specialistläkare till Allmänpsykiatrisk Öppenvårdsmottagning 1 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-27
Medicinsk sekreterare till Hjärtavdelningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-27
Sjuksköterska till område Psykos, Vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-27
HR-specialist, vikariat, division Primärvård– Skånevård Sund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-20
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Enhetschef till Region Skånes Larmcentral i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Malmö
Malmö 2018-02-20
Arbetsterapeut till VO neurologi och rehabiliteringsmedicin i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-23
Intensivvårds/anestesi/sjuksköterska till Hjärtmottagning arytmilab i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-28
Sjuksköterska till Hudmottagningen i Trelleborg Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2018-02-06
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-25
HR-specialist till HR-enheten Division Kirurgi, Skånevård Kryh Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-25
Kommunikatör till enheten för strategisk kommunikation och media i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06 Malmö 2018-02-20
* Sjuksköterska/Stomiterapeut till Verksamhetsområde Kirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-20
Undersköterska till barn- och ungdomsmedicinsk avdelning i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Administratör till Enhet för cancerrehabilitering i Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Lund
Lund 2018-02-20
Sjuksköterska till VO Rättspsykiatri, Öppenvården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Chefsstöd/Medicinsk sekreterare till Öronavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
* Undersköterska till Gynekologi- och akutmottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Sjuksköterskor till psykiatrisk intensiv- och beroendevård, Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Eslöv
Eslöv 2018-02-25
ST-läkare till VE Hudsjukvård i Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-02-26
Sjuksköterskor till LARO-mottagning, Hasselgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-02-26
Logoped, vikariat, till Öron- näs- och halsmottagning i Ängelholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Ängelholm
Ängelholm 2018-02-19
Distriktssköterska till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-03-04
Specialisttjänst för psykolog till Vuxenpsykiatrin i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-23
Sjuksköterska till VC Landborgen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-26
Specialistläkare (LUS) till Verksamhetsområde Ortopedi i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-03-08
Specialistläkare Vuxenpsykiatriavd. beroende- och intensivvård Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Undersköterskor till Ortopedi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Medicintekniker/Medicinteknisk ingenjör till Medicinsk teknik i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Ängelholm
Ängelholm 2018-02-28
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Eslöv
Eslöv 2018-02-25
Fysioterapeut till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-26
Specialistläkare i allmänmedicin till VC Landborgen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-26
Sjuksköterska till Ätstörningscentrum, VO Vuxenpsykiatri i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Lund
Lund 2018-02-27
Undersköterska till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-02-19
Utbildningsanställningar sjuksköterskor till Akutmottagning,Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-19
Affärsområde Servicevärd söker servicevärdar till Helsingborg Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-05 Helsingborg 2018-02-19
Sjuksköterska, natt, till Medicinavdelning 2 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-03-02
Biomedicinsk analytiker till Klinisk genetik i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-18
Psykolog, vikariat, till Första linjen, BUP, i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-28
Barnmorskor till BB, natt, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-02-25
Överläkare/Bitr. överläkare (LUS) till VO Kvinnosjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-03-07
Undersköterskor till Region Skånes Larmcentral i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-02-22
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Förslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Ängelholm
Ängelholm 2018-02-23
* Handläggare civilt försvar, Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02 Lund 2018-02-18
Nyutexaminerade sjuksköterskor till Akutmottagningen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-25
ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Kemist till Nuklearmedicinsk fysik i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-26
Biomedicinsk analytiker/Biomedicinare/Laborant Nuklearmedicinsk fysik Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-26
Sjuksköterska till Neurologi- och strokeavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-02
Undersköterskor till BB, dag/kväll/helg eller natt, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-02-18
Biomedicinsk analytiker till Blodgruppsimmunologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterskor till VO Ortopedi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-28
Överläkare/Bitr. överläkare (LUS), VO intensiv- och perioperativ vård, SUS Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-02-28
Psykologer till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02 Höör 2018-02-25
Biomedicinsk analytiker/Biomedicinare/Laborant Nuklearmedicinsk fysik Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-26
Biomedicinsk analytiker/Biomedicinare/Laborant Nuklearmedicinsk fysik Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-26
Biomedicinska analytiker till Transplantationsimmunologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-02-19
Projektekonom till Regionsfastigheters ekonomienhet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02 Malmö 2018-02-21
Specialistläkare (LUS) till Sektion rehabiliteringsmedicin i Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Höör
Höör 2018-03-04
Underläkare, vikariat, till vårdcentralen Ystad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Ystad
Ystad 2018-02-18
ST läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-22
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Ystad
Ystad 2018-02-25
Undersköterska till Reumatologen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-19
Verksamhetschef för VO akutsjukvård och internmedicin i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Malmö
Malmö 2018-02-25
Medicinsk sekreterare till VO Ortopedi i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Ystad
Ystad 2018-02-21
Medicinska sekreterare till VO Ortopedi i Hässleholm/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-21
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-22
Undersköterskor till Akutmottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-18
Synpedagog/Arbetsterapeut till Synenheten Barn- och ungdom i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-25
Synpedagog/Arbetsterapeut till Synenheten Barn- och ungdom i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-25
Sjuksköterska till akutmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-25
Sjuksköterskor/Barnsjuksköterskor till Neonatalavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Malmö
Malmö 2018-02-22
Specialistläkare (LUS) till Sektion neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-26
Överläkare (LUS) till VO Urologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Malmö
Malmö 2018-02-27
Verksamhetschef för VO akutsjukvård och internmedicin i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-25
Chefsstöd/Medicinsk sekreterare till Smärtmottagning/IVA, VO IPV i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-18
Överläkare till Område Psykos, Vuxenpsykiatri, i Malmö/Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Malmö
Malmö 2018-02-28
Medicinska sekreterare till VO Ortopedi i Hässleholm/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-21
Ögonsjuksköterska/Sjuksköterska till Ögonmottagning i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Landskrona
Landskrona 2018-02-22
Chefssekreterare, Område Allmänpsykiatri Heldygnsvård och Öppenvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Malmö
Malmö 2018-02-22
Fysioterapeut, vikariat, till Barn- och ungdomsrehabilitering i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-23
Sjuksköterska till Vårdcentralen Södra Sandby Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-01
Lund
Lund 2018-02-25
Hälso – och sjukvårdsstrateg till Enheten för patientnära frågor i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01 Malmö 2018-02-18
Sjuksköterskor, Natt, till Medicinavdelning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-18
Sjuksköterska, natt, till Internmedicinsk vårdavdelning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-21
Sjuksköterska till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-18
Psykolog till Psykologmottagning föräldra- och barnhälsa i Ystad/Simrishamn Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Ystad
Ystad 2018-02-21
ST-läkare/Legitimerad läkare till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
Enhetschef till Diabetes- och Endokrinmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-22
Sjuksköterska till Internmedicinsk vårdavdelning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-21
Överläkare/Specialistläkare till Dagrehabiliteringsmedicin i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Ystad
Ystad 2018-02-28
Undersköterska till Hjärtavdelning arytmi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Lund
Lund 2018-02-21
Medicinsk sekreterare till Neurologi- och strokeavdelningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-21
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning allmänpsykiatri i Arlöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Burlöv
Burlöv 2018-02-25
Specialistläkare (LUS) till Sektion lungmedicin i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Malmö
Malmö 2018-02-22
Specialistläkare i Allmänmedicin till Vårdcentralen Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Höör
Höör 2018-02-28
Ekonom/Controller till Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30 Ängelholm 2018-02-20
Sjuksköterska, natt, till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Malmö
Malmö 2018-02-20
Sjuksköterskor, natt, till Region Skånes Larmcentral i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Malmö
Malmö 2018-02-20
Operationskoordinator/Sjuksköterska till Öron-näsa-halsmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterska, vikariat, till Öron-näsa-halsmottagning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-18
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30 Hässleholm 2018-02-25
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-20
Sjuksköterska till Dialysmottagningen i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30 Ängelholm 2018-02-20
Barnmorskor till ultraljud på Specialistmödravårdsmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-28
Distriktssjuksköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen i Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Höör
Höör 2018-02-28
Sjuksköterska, natt, till allmänpsykiatri avdelning 6 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-27
Sjuksköterska/Ögonsjuksköterska till Dagkirurgisk ögonmottagning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-20
Sjuksköterska till Hematologiavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-20
Kurator med koordinatorsuppdrag till VO vuxenpsykiatri, Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-19
Medicinsk sekreterare till Specialistmödravårdsmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-18
Operationssjuksköterskor till Barnoperation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-03-14
Överläkare/Specialistläkare (LUS) till Klinisk genetik och patologi Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-27
Kvalitetsledare till Klinisk mikrobiologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-19
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-02-20
Utvecklare Film och rörlig bild till Region Skånes kulturförvaltning Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29 Malmö 2018-02-18
Receptionist till Folktandvården Skåne, Simrishamn Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29 Simrishamn 2018-02-18
Barnmorska/Sjuksköterska/Uroterapeut, Bäckenbottencentrums mottagning Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-21
Specialist i allmänmedicin till VC Gullviksborg i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-28
DBT-terapeut till DBT-teamet, vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-19
DBT-terapeut till DBT-teamet, vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-19
DBT-terapeut till DBT-teamet, vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-19
Sjuksköterskor till Neurologiavdelning 27 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-19
Undersköterskor till Hjärtavdelning Intensivvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-27
Sjuksköterskor till VO Vuxenpsykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-05
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Kävlinge
Kävlinge 2018-02-21
Barnmorska/Sjuksköterska/Uroterapeut, Bäckenbottencentrums mottagning Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-21
Biträdande överläkare (LUS) till Neonatalverksamhet i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-22
Plattformsförvaltare till Avdelningen för digitalisering och IT i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29 Lund 2018-02-25
Sjuksköterskor till Psykiatrisk öppenvårdsmottagning i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-26
Överläkare i intermedicin till Medicinavdelning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Trelleborg
Trelleborg 2018-02-19
Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-19
Barnmorska/Sjuksköterska/Uroterapeut, Bäckenbottencentrums mottagning Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-21
Överläkare (LUS) till Neonatalverksamhet i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-22
Diabetessköterska till Vårdcentralen Oxie Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-19
DBT-terapeut till DBT-teamet, vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-19
Sjuksköterska till Hjärtavdelning Intensivvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-27
Sjuksköterska, vikariat, till Urologimottagningen i Ängelholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Ängelholm
Ängelholm 2018-02-19
Biträdande smittskyddsläkare till Område smittskydd och vårdhygien, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29 Malmö 2018-02-18
Sjuksköterskor till Infektionsavdelning, SUS Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-02-18
Vårdadministratör/Medicinsk sekreterare till IVA/Postoperativ enhet, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterskor till Kärlavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Malmö
Malmö 2018-02-18
Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat, till VC Närlunda i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-23
Sjuksköterskor till Gynekologisk avdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Landborgen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-18
Sjuksköterskor till Resursteamet SUS i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Malmö
Malmö 2018-02-18
Medicinska sekreterare till Akutmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Malmö
Malmö 2018-02-27
Medicinsk sekreterare till Dagkirurgiavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Sjuksköterskor till Resursteamet SUS i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Lund
Lund 2018-02-18
Kontaktsjuksköterska till Lungmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Lund
Lund 2018-02-18
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC Hyllie i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Malmö
Malmö 2018-03-04
Barnmorskor till Gynekologisk avdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-25
Dietist till Verksamhetsområde Kirurgi i Kristianstad Sommarjobb / Säsongsanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Limhamn i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-26
Malmö
Malmö 2018-02-18
Överläkare/Specialistläkare till Allmänpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Malmö
Malmö 2018-02-22
Uroterapeut/Sjuksköterska till Barnrehabiliteringen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Lund
Lund 2018-02-26
Röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor/BMA, till VO Bild och funktion, i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Lund
Lund 2018-02-28
Röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor/BMA, till VO Bild och funktion, i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Lund
Lund 2018-02-28
Medicinska sekreterare till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Malmö
Malmö 2018-02-22
Undersköterskor till VO Bild och funktion i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Lund
Lund 2018-02-18
Röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor/BMA, till VO Bild och funktion, i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Lund
Lund 2018-02-28
Dietist till VO Barn och Ungdom i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-22
Psykolog till Mellanvården inom Barn- och ungdomspsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Lund
Lund 2018-03-01
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Landskrona
Landskrona 2018-02-26
Medicinsk sekreterare/Chefsstöd till Vårdcentral Nöbbelöv i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Lund
Lund 2018-02-21
Sjuksköterska till palliativ vårdavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Specialistläkare (LUS) till VE Hudsjukvård i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Malmö
Malmö 2018-02-19
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Kärråkra i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Eslöv
Eslöv 2018-02-18
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-24
Lund
Lund 2018-02-26
Sjuksköterska till Reumatologiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Lund
Lund 2018-02-18
Synpedagog/Arbetsterapeut till Synenheten Barn- och ungdom i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Lund
Lund 2018-02-25
Sjuksköterska till NIP enheten, Vuxenpsykiatriavdelning 25, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Malmö
Malmö 2018-03-04
Barnmorska till telefonrådgivning inom VO Kvinnosjukvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Malmö
Malmö 2018-02-20
Medicinsk sekreterare till allmänpsykiatrisk mottagning 1, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Lund
Lund 2018-02-22
Barnsjuksköterskor/Sjuksköterskor till Neonatalenheten i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-20
Sjuksköterskor till Projekt säker hemgång, VO Neurologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-02-25
Sjuksköterska/Forskningssjuksköterska till VO Neurologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-02-25
Distriktssköterska, vikariat, till Vårdcentralen Osby Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Osby
Osby 2018-02-19
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Bokskogen i Bara Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Svedala
Svedala 2018-02-19
Sommarjobb 2018, Folktandvården Skåne Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-22 Malmö 2018-02-28
Sjuksköterskor till Neurologiavdelning 25 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-02-25
Sjuksköterska till Hjärtavdelning arytmi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-03-02
Operationskoordinator till Operationsavdelning neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterska till Kirurgisk akutvårdsavdelning-kärl i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-05
Operationskoordinator till Operationsavdelning neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Lund
Lund 2018-02-18
Operationssjuksköterska till Operationsavdelning neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Lund
Lund 2018-02-18
Specialistläkare (LUS) till Yrkes- och miljödermatologisk avdelning, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Malmö
Malmö 2018-02-28
Sjuksköterskor till Medicinkliniken, hjärtsjukvård, Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19 Ängelholm 2018-02-26
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Staffanstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Staffanstorp
Staffanstorp 2018-02-19
Sjuksköterska/Distriktssköterska, intresse för Astma/Kol, VC Nöbbelöv, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Lund
Lund 2018-02-28
Sjuksköterskor till BUP slutenvård, Akutavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Malmö
Malmö 2018-02-20
Specialistläkare i Allmänmedicin till Vårdcentralen Vittsjö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-28
Sjuksköterska/Distriktssköterska, intresse för Astma/Kol, VC Nöbbelöv, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Lund
Lund 2018-02-28
Specialistsjuksköterska till Intensivvårdsavdelning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-21
Logopeder, vikariat, till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Malmö
Malmö 2018-02-22
Medicinska sekreterare till Bemanningsenheten på Helsingborgs lasarett Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-18
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-28
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Trelleborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Helsingborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Helsingborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Sjuksköterska till Akutmottagning och Akutvårdsavdelning i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-17
Hässleholm
Hässleholm 2018-02-28
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Landskrona 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Malmö 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Specialisttandläkare i ortodonti till Folktandvården Skåne, Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-02-28
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Landskrona 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Trelleborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Lund 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Malmö 2018-04-30
Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-16
Landskrona
Landskrona 2018-02-18
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-15
Malmö
Malmö 2018-02-18
Specialisttandläkare i protetik till Folktandvården Skåne, Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-15 Helsingborg 2018-02-18
Tandläkare till Folktandvården Skåne (Flertal orter) Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-15 Malmö 2018-02-25
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning 9 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-12
Malmö
Malmö 2018-03-05
Anestesisjuksköterskor till VO Intensiv- och perioperativ vård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-12
Lund
Lund 2018-03-11
Sjuksköterskor till Resursteam i Helsingborg Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-11
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-08
Sjuksköterska till Ankomstavdelning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Lund
Lund 2018-02-20
Undersköterskor till Resursteam i Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-11
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-28
Medicinsk sekreterare/Chefsstöd till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Höganäs
Höganäs 2018-02-26
Barnmorska med ultraljudskompetens till Förlossningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-18
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Höganäs
Höganäs 2018-02-26
Specialistläkare allmänmedicin/Leg. underläkare, Vårdcentral Husie, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-10
Malmö
Malmö 2018-02-21
Operationssjuksköterska till IPV,Operationsservice kvinno kirurgi,Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-09
Malmö
Malmö 2018-02-26
Sjuksköterskor till Barn- och ungdomspsykiatrin i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-04
Barnmorskor till VO Obstetrik och gynekologi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-09
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-20
Sjuksköterska till Barnhjärtcentrum i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Lund
Lund 2018-03-01
Sjuksköterskor till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Ystad
Ystad 2018-02-28
Intensivvårdssjuksköterskor till Intensivvårdsavdelningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Specialistläkare till Vuxenpsykiatrimottagning äldrepsykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Operationssjuksköterska/Ögonsjuksköterska till operationsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterskor till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Ystad
Ystad 2018-02-28
Fysioterapeut till Vårdcentralen Centrumkliniken/Lyftet Rehab, Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-05
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-05
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-03 Ängelholm 2018-02-22
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Ängelholm 2018-05-28
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-03
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Trelleborg 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Specialistläkare till Vuxenpsykiatriskt ätstörningsteam i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-02
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Studerande medicinska sekreterare/Administratörer till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Njuravdelning/KUA i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-29
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-19
Anestesisjuksköterskor till Operationsavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-28
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-18
Operationssjuksköterskor till Operationsavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-28
Helsingborg
Helsingborg 2018-02-18
Barnmorskor till Barnmorskemottagningarna Eslöv, Arlöv och Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22
Kävlinge
Kävlinge 2018-02-22
Barnmorskor till Barnmorskemottagningarna Eslöv, Arlöv och Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22
Burlöv
Burlöv 2018-02-22
Distriktssköterska till Vårdcentralen Eden i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22
Malmö
Malmö 2018-02-18
Projektledare och Projekteringsledare bygg, Regionfastigheter Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22 Malmö 2018-02-28
Projektledare och Projekteringsledare bygg, Regionfastigheter Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22 Lund 2018-02-28
Sjuksköterskor till Högintensiv, avdelning 1 i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-22
Kristianstad
Kristianstad 2018-02-28
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-16
Distriktssköterska till Vårdcentral Husie i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Malmö
Malmö 2018-02-22
Legitimerad underläkare till Vårdcentralen Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Malmö
Malmö 2018-02-18
Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-18
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-05
Sjuksköterskor till Medicin-/Endokrinavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-15
Lund
Lund 2018-02-19
Specialistläkare i psykiatri till VO Vuxenpsykiatri Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Sjuksköterska till Njurmedicinsk vårdenhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-14
Lund
Lund 2018-02-28
Sjuksköterskor till Neurologiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-14
Malmö
Malmö 2018-02-19
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-04
Arbetsterapeut till VO Rehabilitering i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-11
Ystad
Ystad 2018-03-08
Sjuksköterskor till Hjärtintensivavdelning i Ystad Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-12-07
Ystad
Ystad 2018-02-21
Sjuksköterskor till Akutavdelning i Ystad Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-12-07
Ystad
Ystad 2018-02-21
Sjuksköterskor till Barnakutmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-06
Lund
Lund 2018-02-28
Sjuksköterskor till Kirurgisk akutvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-05
Lund
Lund 2018-02-18
Sjuksköterskor till Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Barnmorskor till Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Landskrona Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Barnmorskor till Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Barnmorskor till Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Landskrona Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Sjuksköterskor till Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Sjuksköterskor till Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Barnmedicin inriktning neurologi och lungmedicin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-24
Lund
Lund 2018-02-28
Medicinsk sekreterare till Reproduktionsmedicinskt Centrum Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2017-11-23
Malmö
Malmö 2018-02-28
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Sankt Lars i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-16
Lund
Lund 2018-02-22
Sjuksköterskor till Medicin- och rehabiliteringsavdelning i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-15
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-30
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-01
Lund
Lund 2018-02-28
Operationssjuksköterskor till Operationsservice kirurgi, VO IPV, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-10-18
Malmö
Malmö 2018-02-28
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Eden i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-09-18
Malmö
Malmö 2018-03-01
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning 8 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-09-15
Malmö
Malmö 2018-03-14
Sjuksköterskor till Akut kirurgisk vårdavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-08-22
Malmö
Malmö 2018-02-28