Lediga jobb

Här kan du hitta och söka de tjänster som är lediga i Region Skåne just nu.
Visar 561 av 561 lediga tjänster

Tjänster markerade med asterisk (*) vänder sig enbart till anställda inom Region Skåne.

Befattning Kommun Ansök senast
Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomshabiliteringen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-09
Sjuksköterska till Neurointensivvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Lund
Lund 2018-04-10
Sjuksköterska till Neurointensivvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Lund
Lund 2018-04-10
Arbetsterapeut till VO Rehabilitering i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Ystad
Ystad 2018-04-17
* Arkivadministratör till Enheten journal- och arkivservice i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20 Lund 2018-04-03
Psykolog till VO Rättspsykiatri i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-03
Receptionist till Vuxenhabiliteringen i Malmö och Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-03
Skötare till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-03
Bibliotekarie till Medicinska biblioteket i Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-15
Sjuksköterska till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-10
Sjuksköterska till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-10
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Infektionssjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-17
* Sjuksköterskor med driftansvar till Kvälls- och helgmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Lund
Lund 2018-04-03
Distriktssköterska/Diabetessköterska till Vårdcentral Måsen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Lund
Lund 2018-04-10
Medicinsk sekreterare till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Malmö
Malmö 2018-04-10
Sjuksköterska till Psykosenheten och bemanningsteamet Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Landskrona
Landskrona 2018-04-17
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Barnavårdscentralen Söderåsen Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Bjuv
Bjuv 2018-04-02
Kommunikatör till enheten för strategisk kommunikation i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20 Malmö 2018-04-03
Sjuksköterska till resursteamet, Vuxenpsykiatrin Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-20
Lund
Lund 2018-05-01
Sjuksköterskor till Nya Transplantations och hjärtvårdsavdelningen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-08
Psykolog till Allmänpsykiatriska mottagningen i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Landskrona
Landskrona 2018-04-08
Specialistsjuksköterska Nya Transplantations och hjärtvårdsavdelningen Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-08
Arbetsterapeut till Arbetsterapi VO Ortopedi i Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Malmö
Malmö 2018-04-09
Specialistläkare inom ögon, Ögonmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-13
Specialistläkare till Beroendevården, VO Vuxenpsykiatri i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-16
Överläkare (LUS) till Barn- och Ungdomspsykiatri i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-11
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Råå i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-02
* Undersköterska, vikariat, till Handkirurgisk vårdavdelning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Malmö
Malmö 2018-04-02
Undersköterska till Medicinavdelning akut i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-02
Undersköterskor till Nya Transplantations och hjärtvårdsavdelningen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-08
Sjuksköterska till Postoperativavdelning/Dagkirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-09
Senior projektledare till Område IT, teknik och förvaltning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19 Lund 2018-04-09
Sjuksköterska till Öron- Näs- och Halsmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-08
Specialistsjuksköterska Nya Transplantations och hjärtvårdsavdelningen Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-08
Sjukhusfysiker inom MR, Sektion Neuroradiologi, VO Bild och funktion, Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Lund
Lund 2018-04-10
Sjuksköterska till Uppvakningsenheten i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-19
Landskrona
Landskrona 2018-04-05
Specialistsjuksköterska Nya Transplantations och hjärtvårdsavdelningen Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-18
Lund
Lund 2018-04-08
Överläkare inom HPB kirurgi (LUS), VO kirurgi och gastroenterologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-18
Lund
Lund 2018-04-04
Överläkare, Endokrin kirurgi (LUS), VO kirurgi och gastroenterologi, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-18
Lund
Lund 2018-04-04
Kurator till VO Kvinnosjukvård i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-18
Lund
Lund 2018-04-01
Systemspecialist e-Arkiv till Enhet support stödsystem i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Lund 2018-04-08
Sjuksköterskor till 1177 i Malmö/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-08
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Höganäs
Höganäs 2018-03-30
Sjuksköterska till Orupssjukhuset i Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Höör
Höör 2018-03-31
Forskar PTP-psykolog till Skånes Universitetssjukhus Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Lund 2018-04-02
Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Staffanstorp/Genarp Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Staffanstorp 2018-04-02
Sjuksköterska till Gynekologisk enhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-04-03
Sjuksköterska till Lung- och gastromedicinska avdelningen i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-06
Medicinsk sekreterare till Fosievägens Öppenvårdsmottagning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-06
Medicinsk sekreterare till LARO-mottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-04-08
Distriktssköterska/Äldrevårdssjuksköterska, Äldrevårdsmottagning, VC Åstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Åstorp
Åstorp 2018-03-22
Kommunikatör till Skånetrafiken Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Hässleholm 2018-04-03
Enhetschef till avdelning 65 inom VO barnkirurgi och neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-04-08
Medicinsk sekreterare till Mottagning VE Minnessjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-08
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-03-30
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-03-30
Sjuksköterska, vikariat, till Ortopedimottagning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-01
Kliniksamordnare till Folktandvården Skåne, Staffanstorp/Genarp Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Staffanstorp 2018-04-02
Enhetssekreterare till Synenheten vuxna i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-02
Handläggare/Arkivarie, vik, till Enheten för informationsstyrning och förvaltning Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Malmö 2018-04-08
Sjuksköterskor till 1177 i Malmö/Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-08
Specialistläkare i allmänmedicin till VC Närlunda i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-13
Sjuksköterskor för rotationstjänstgöring till VO Ortopedi, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-15
Barnmorska/Barnsjuksköterska/Sjuksköterska till Familje-BB i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-03-30
Sjuksköterskor till Rehab-och Strokeavdelningen, Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Ängelholm 2018-03-30
Ekonom till byggprojekt inom Regionsfastigheter i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Malmö 2018-04-11
Specialistläkare i allmänmedicin till VC Närlunda i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-13
DSK, Diabetes- och sjuksköterska till VC Centrumkliniken i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Trelleborg
Trelleborg 2018-04-05
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnavdelning 3 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Ystad
Ystad 2018-04-06
Sjuksköterska till Psykosteamet i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-06
Sjuksköterska till VE Minnessjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Malmö
Malmö 2018-04-08
Enhetschef till Hjärtmottagning arytmi och pacemakeroperation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-04-08
Enhetschef till psykologenheten inom VO barnkirurgi och neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-04-15
Kommunikatör till Verksamhetsområde Kommunikation i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Lund
Lund 2018-03-30
Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Arlöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16 Burlöv 2018-04-01
Specialistläkare i allmänmedicin till VC Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Eslöv
Eslöv 2018-04-02
Barnsjuksköterska/sjuksköterska till Barnavdelning 3 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-16
Ystad
Ystad 2018-04-06
Avdelningssekreterare till VO Urologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Malmö
Malmö 2018-04-13
Dietist till VO Geriatrik, Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-15
Barn-/Anestesisjuksköterskor, VO Barn och ungdom, dagkirurgi/post-op, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-01
Medicinsk sekreterare till Vårdenhet kirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-03
Undersköterska till Ortopedimottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-05
ST-läkare inom akutsjukvård till Verksamhetsområde Akut och medicin i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Ystad
Ystad 2018-04-08
Sjuksköterska till VO Obstetrik och gynekologi i Ystad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Ystad
Ystad 2018-04-05
Sjuksköterska till Reumatologimottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-05
Ekonom till GSF Kompetenscenter Ekonomi i Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-15 Kristianstad 2018-04-08
Barn-/Anestesisjuksköterskor, VO Barn och ungdom, dagkirurgi/post-op, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-01
Dietist till VO Barnmedicin, sektion paramedicin i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Malmö
Malmö 2018-03-29
Undersköterska till Vårdcentralen Drottninghög Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-29
Sjuksköterskor, VO Barn och ungdom, dagkirurgi/post-op, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-01
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 2 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-04-12
Teamsekreterare till VO Urologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Malmö
Malmö 2018-04-13
Sjuksköterskor, natt eller dag/kväll, Medicinavdelning 4 i Malmö Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-15
Malmö
Malmö 2018-04-15
Affärsområde Servicevärd söker servicevärdar till Helsingborg Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-03-15 Helsingborg 2018-03-29
Sjuksköterskor till Infektionsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Lund
Lund 2018-03-29
Undersköterska till Vårdcentralen Örkelljunga Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Örkelljunga
Örkelljunga 2018-03-29
Överläkare till BUP i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-06
Medicinska sekreterare till VO Infektionssjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-04-08
Steriltekniker/Undersköterskor till Sterilteknisk enhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Lund
Lund 2018-04-04
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Barn- och ungdomshabiliteringen, Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-04
Medicinsk sekreterare till Kvälls- och helgmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Lund
Lund 2018-03-28
Sjuksköterska till Maria Skåne Nordväst i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Specialistläkare/Bitr. överläkare/Överläkare (LUS), Mobilt Vårdteam/Diagnostiskt Centrum Lund/Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-04-08
Sjuksköterskor till Njuravdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-03-28
Undersköterska till Njuravdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-03-28
Äldresjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Landskrona
Landskrona 2018-03-28
ST-läkare i oftalmologi till verksamhetsområde Ögonsjukvård Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-18
Sterilbiträde till Folktandvården Skåne, Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-14 Lund 2018-04-01
Steriltekniker till Folktandvården Skåne, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14 Lund 2018-04-01
Sjuksköterska till Neurointensivvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Lund
Lund 2018-04-10
Enhetschef till Bemanningsenheten vid Helsingborgs lasarett Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-02
Äldresjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Landskrona
Landskrona 2018-03-28
Äldresjuksköterska/distriktssköterska, Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Landskrona
Landskrona 2018-03-28
Sjuksköterskor till Dialysmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-04-04
Psykolog till mottagning Norr-Söder inom Barn- och ungdomspsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-14
Malmö
Malmö 2018-04-04
Medicinsk sekreterare till Medicinavdelning 7 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Lund
Lund 2018-04-05
Skötare till avdelning för opioidberoende i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-03-27
Biomedicinsk analytiker till Provtagningen Klinisk Kemi Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-03-27
Sjuksköterska till Dialysmottagning 3 Peritoneal i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-03-27
* Vaktmästare till Sterilteknisk enhet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-03-27
Kurator, vikariat, till Första Linjen, BUP i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-03-27
Socionom/Psykolog till Vuxenpsykiatriskt ätstörningsteam i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Sjuksköterskor/Distriktssköterskor till Vårdcentralen Svalöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Svalöv
Svalöv 2018-04-04
Medicinsk sekreterare till Medicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-04-05
Tandsköterskor till Folktandvården Skåne, Fosie/Oxie Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13 Malmö 2018-04-01
Koordinator/Medicinsk sekreterare till Lungmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Lund
Lund 2018-03-27
Kommunikatör/innehållsutvecklare med digital inriktning till enheten digitala medier Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13 Malmö 2018-03-27
Logoped till Barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-03
Sjuksköterska till LARO-mottagningen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Lund
Lund 2018-04-03
Medicinsk sekreterare till Lungmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-04-03
Sjuksköterskor till öppenvård, Avdelning 9 i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Trelleborg
Trelleborg 2018-04-03
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Höganäs
Höganäs 2018-03-27
Undersköterskor till Palliativa avdelningen i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-27
Webbkommunikatör, vikariat, till enheten för digitala medier i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13 Malmö 2018-03-27
Webbkommunikatör, visstid, till enheten för digitala medier i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13 Malmö 2018-03-27
Laboratoriebiträden till Biobank i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Lund
Lund 2018-03-30
* Säkerhetshandläggare till staben inom Vuxenpsykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-27
* Undersköterska till Vårdcentralen i Svalöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Svalöv
Svalöv 2018-03-27
Kurator till Ungdomsmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-27
Sjuksköterska till Område Psykos, Avd 88 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-13
Malmö
Malmö 2018-04-03
Överläkare/specialistläkare i obstetrik och gynekologi till Slutenvården i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-09
Steriltekniker till Folktandvården Skåne, Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12 Kristianstad 2018-04-01
Undersköterska med intresse för thorax till VO barnkirurgi/neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Lund
Lund 2018-04-01
Kurator till Ungdomsmottagningen i Eslöv Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Eslöv
Eslöv 2018-04-01
Projektledare till Område IT, teknik och förvaltning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12 Lund 2018-04-02
Medicinsk sekreterare till Drottninggatans Öppenvårdsmottagning, Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Malmö
Malmö 2018-04-02
Enhetschef till Njurmedicinsk avdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Lund
Lund 2018-04-02
Kvalitetschef till Folktandvården Skåne AB Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12 Lund 2018-03-26
Restaurangbiträde till Patienthotellet i Lund Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2018-03-12
Lund
Lund 2018-03-26
Underläkare till Barn- och ungdomspsykiatri Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Lund
Lund 2018-03-26
Kurator, vikariat, till Palliativ vård och ASIH i Ystad/Trelleborg Sommarjobb / Säsongsanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Trelleborg
Trelleborg 2018-04-09
Kurator, vikariat, till Palliativ vård och ASIH i Ystad/Trelleborg Sommarjobb / Säsongsanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Ystad
Ystad 2018-04-09
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Barnavårdscentralen Söderåsen Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Bjuv
Bjuv 2018-04-02
Sjuksköterskor till BUP slutenvård, Akutavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Malmö
Malmö 2018-04-08
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen i Lomma Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Lomma
Lomma 2018-04-12
Sterilbiträde till Folktandvården Skåne, Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-12 Kristianstad 2018-03-26
Kanslist till Ögonsjukvården i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Miljöstrateg till Medicinsk service i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Lund
Lund 2018-03-25
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Malmö
Malmö 2018-04-09
Sjuksköterskor till VO Rättspsykiatri, avdelning 26 i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-09
Sjuksköterskor till Hjärtavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-22
Sjuksköterska till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Malmö
Malmö 2018-04-01
Medicinsk sekreterare till Gynmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-02
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Barnavårdscentralen Söderåsen Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Bjuv
Bjuv 2018-04-02
Skötare till VO Rättspsykiatri, avdelning 26 i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Enhetschef till Stroke- och neurologiavdelning, VO Akut och Medicin i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-12
Ystad
Ystad 2018-04-08
Sjuksköterska till Region Skånes Larmcentral inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Malmö 2018-05-28
Ambulanssjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Helsingborg 2018-05-28
Ambulanssjukvårdare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Malmö 2018-05-28
Ambulanssjukvårdare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Helsingborg 2018-05-28
Ambulanssjukvårdare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Ängelholm 2018-05-28
Ambulanssjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till 1177 Vårdguiden på telefon inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Malmö 2018-05-28
Ambulanssjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-10 Ängelholm 2018-05-28
Sexolog till Centrum för sexuell hälsa Malmö, SUS Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-04-15
Arbetsterapeut till Vuxenhabilitering Nordvästra Skåne i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-29
Kurator till Hörselenheten vuxna i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-30
Sjuksköterskor, vikariat, till Öron-näsa-halsmottagning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-04-01
Sjuksköterska, natt, till Gynekologiavdelning/akutmottagning i Malmö Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-04-01
Enhetschef till Psykosmottagningen i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Landskrona
Landskrona 2018-04-02
Överläkare/Specialistläkare till Operationsenheten i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Ängelholm
Ängelholm 2018-04-08
Sjuksköterskor till Akut äldrevårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-04-08
* Strategisk utvecklare och projektledare, Teknik till Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09 Hässleholm 2018-03-23
Koordinator till Business Region Skåne i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09 Malmö 2018-03-23
Biomedicinska analytiker till Klinisk patologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-03-23
Överläkare/Specialistläkare till Operationsenheten i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-08
Undersköterska/Barnsköterska, Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterska till Operationsservice Rekonstruktiv Kirurgi i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-29
Primärvårdsläkare till allmänpsykiatrisk mottagning Drottninggatan i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-04-01
Medicinsk sekreterare till Onkologimottagning medicinsk behandling i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-02
Koordinator till Business Region Skåne i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09 Malmö 2018-03-23
HR-controller/HR-specialist till Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09 Ängelholm 2018-04-01
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Tornet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Landskrona
Landskrona 2018-04-05
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 6 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Ystad
Ystad 2018-04-06
Medicinsk sekreterare till VO Obstetrik och gynekologi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-23
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-03-26
ST-läkare till VE Endokrin i Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-24
* Sektionschef till VO Barnkirurgi och neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-03-23
Undersköterskor till Ortopedavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-30
Specialistläkare till Psykosverksamheten i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Lund
Lund 2018-04-06
Undersköterska, natt, till Medicinavdelning 4 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-09
Malmö
Malmö 2018-03-25
Specialistläkare till vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Malmö
Malmö 2018-04-19
Sjuksköterskor till Psykiatrisk akutmottagning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Malmö
Malmö 2018-04-02
Enhetschef till Patologilab i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08 Malmö 2018-03-28
Distriktssköterska till BVC Örkelljunga Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Örkelljunga
Örkelljunga 2018-03-22
Enhetschef till Genetisk mottagning och Centrum för sällsynta diagnoser Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Lund
Lund 2018-03-28
Diabetessköterska till Vårdcentralen Åstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Åstorp
Åstorp 2018-03-22
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Vårdcentralen Åparken Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-04
Administratör/Chefsstöd till bemanningsenhet, Vuxenpsykiatrin i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-22
Sjuksköterskor till Medicinsk akutvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Lund
Lund 2018-05-08
Distriktssköterska/Äldrevårdssjuksköterska, Äldrevårdsmottagning, VC Åstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Åstorp
Åstorp 2018-03-22
Sjuksköterska till VO Obstetrik och gynekologi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-22
Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatrin i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Eslöv
Eslöv 2018-03-22
Koordinator/Medicinsk sekreterare till Barnkirurgisk enhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Lund
Lund 2018-03-22
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-08
Malmö
Malmö 2018-03-29
Utvecklare/Förvaltare Presentationsteknik till Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07 Hässleholm 2018-04-01
Undersköterska till resursteamet Englarna på Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07 Ängelholm 2018-03-28
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Östermalm i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-28
Sjuksköterska till VO Vuxenpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Malmö
Malmö 2018-03-28
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Heleneholm i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07 Malmö 2018-03-21
Receptionist till Folktandvården Skåne, Heleneholm i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-07 Malmö 2018-03-21
Forskningssjuksköterska till Barnhjärtcentrum i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Lund
Lund 2018-03-30
Sjuksköterskor till resursteamet Englarna på Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07 Ängelholm 2018-03-28
Distriktssköterskor/Sjuksköterskor, vikariat, VC Vä och Vilan, Kristianstad Sommarjobb / Säsongsanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-28
Distriktssköterskor/Sjuksköterskor, vikariat, VC Vä och Vilan, Kristianstad Sommarjobb / Säsongsanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-28
Medicinsk sekreterare till Ögonmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-21
Medicinska sekreterare till Vårdcentralerna Vä och Vilan i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
Psykolog till Teamet för krigs- och tortyrskadade i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Malmö
Malmö 2018-03-21
Distriktssköterska till äldrevårdsmottagningen VC Landborgen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-28
Distriktssköterska till Vårdcentralen Östermalm i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-28
Medicinsk sekreterare till kirurgimottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-28
Distriktssköterska/Sjuksköterska till BVC Perstorp Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-07
Perstorp
Perstorp 2018-03-25
Chefsstöd till Enhet ortopedi sekretariat i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Malmö
Malmö 2018-03-21
Undersköterskor till Infektionsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Malmö
Malmö 2018-03-21
Medicinsk sekreterare till Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-07
Eslöv
Eslöv 2018-03-28
Sjuksköterskor till Region Skånes Larmcentral i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Malmö
Malmö 2018-04-06
Undersköterskor till Medicinavdelning 4 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Malmö
Malmö 2018-03-25
Fysioterapeut till Fysioterapienheten i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Malmö
Malmö 2018-03-27
Barnsjuksköterska till Barnhjärtmottagning, Barnhjärtcentrum i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Lund
Lund 2018-03-27
Fysioterapeut/Sjukgymnast till vårdcentralen i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Ystad
Ystad 2018-03-27
Sjuksköterskor till Ortopedavdelning 3 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Malmö
Malmö 2018-03-27
Undersköterska till Barnmorskemottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-20
Sjuksköterska till Vårdcentralen Råå i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-20
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-25
Sjuksköterska till Hjärtavdelning i Kristianstad Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-03-06
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-27
Kuratorer till ungdomsmottagningen i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Malmö
Malmö 2018-03-20
Sjukhuskemist till Klinisk kemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Lund
Lund 2018-03-20
ST-läkare till Akutmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Sjuksköterska till Endoskopimottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Lund
Lund 2018-03-20
Sjuksköterska till Hudmottagningen i Trelleborg Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2018-03-06
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-27
Sjuksköterska till Avdelning urologi/bröstkirurgi i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-27
Kurator till Palliativ vård och ASIH i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-27
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Ystad
Ystad 2018-03-27
Specialistläkare till Akutmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Medicinsk sekreterare till Ögonsjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-06
Lund
Lund 2018-03-25
Enhetschef till Verksamhetsområde Ögon i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
Medicinsk sekreterare/Receptionist till Vårdcentralen Brösarp Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Tomelilla
Tomelilla 2018-03-26
Medicinsk sekreterare, Gynekologimottagning och Specialistmödravård, Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Ystad
Ystad 2018-03-26
Digital marknadsförare till Tourism in Skåne, Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-05 Malmö 2018-03-28
Sjuksköterska till Psykosavdelning, Specialiserad psykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Medicinteknisk ingenjör till Bild och funktionsteknik Helsingborg/Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Distriktsköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Staffanstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Staffanstorp
Staffanstorp 2018-04-02
Sektionschef tillika Överläkare/Specialistläkare (LUS) till Vårdenhet Ögonsjukvård i Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-05
Lund
Lund 2018-04-02
Specialistläkare till Allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Arlöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Burlöv
Burlöv 2018-03-25
Junior inköpare till Koncerninköp i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02 Malmö 2018-03-23
Skötare till Psykosavdelning och PIVA, Vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Lund
Lund 2018-03-25
Sjuksköterska inom Astma-/KOL till Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Malmö
Malmö 2018-03-25
Projektsekreterare till Regionfastigheter i Hässleholm/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02 Hässleholm 2018-03-31
Medicinsk sekreterare till Infektionsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Lund
Lund 2018-03-22
Chefläkare till Medicinsk service i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02 Lund 2018-03-23
PTP-psykolog till Psykologmottagning Föräldra- och Barnhälsa, Ängelholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-23
Handläggare informationsstyrning, Enhet kansli, Skånes universitetssjukvård Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Lund
Lund 2018-03-22
Distriktssköterska till vårdcentralen Tåbelund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Eslöv
Eslöv 2018-03-23
Psykologer, två tjänster, till MBT-teamet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Malmö
Malmö 2018-03-23
Enhetschef till Öron- näs- och halsmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-02
Lund
Lund 2018-03-25
Enhetschef till medicinsk öppenvård i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ystad
Ystad 2018-03-31
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-25
PTP-psykologer inom Primärvård, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-25
PTP-psykologer inom Primärvård, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Kävlinge
Kävlinge 2018-03-25
PTP-psykologer inom Primärvård, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-03-25
PTP-psykologer inom Habilitering och Hjälpmedel, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
PTP-psykologer inom Habilitering och Hjälpmedel, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-25
PTP-psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Malmö
Malmö 2018-03-25
Diabetessköterska till Vårdcentralen Skurup Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Skurup
Skurup 2018-03-27
Medicinsk sekreterare till VC Drottninghög i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-22
Övertandläkare till VE käkkirurgi, SUS, Lund och Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-22
Övertandläkare till VE käkkirurgi, SUS, Lund och Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-03-22
PTP-psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-03-25
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ystad
Ystad 2018-03-25
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Malmö
Malmö 2018-03-25
PTP-psykologer inom Habilitering och Hjälpmedel, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Malmö
Malmö 2018-03-25
PTP-psykologer inom Habilitering och Hjälpmedel, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-25
Anestesi- och Operationssjuksköterskor till VO Kirurgi och An/Op/Iva Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ystad
Ystad 2018-03-31
Anestesi- och Operationssjuksköterskor till VO Kirurgi och An/Op/Iva Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ystad
Ystad 2018-03-31
Tandhygienister till Folktandvården Skåne, Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01 Landskrona 2018-03-31
Operationssjuksköterska till VO Kvinnosjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-04-01
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Vårdcentralen Skurup Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Skurup
Skurup 2018-03-20
Överläkare/Specialistläkare kirurgi (LUS), Sektion bröst-melanomkirurgi, Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-04-01
Medicinsk sekreterare till Rehabcenter, Hälsostaden Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01 Ängelholm 2018-03-22
Förrådsbiträde på Sterilteknisk enhet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ystad
Ystad 2018-03-22
HR-administratör till Koncernkontoret, Koncernstab kansli i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01 Kristianstad 2018-03-22
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Lund
Lund 2018-03-25
PTP-psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-25
PTP-psykologer inom Primärvård, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Landskrona
Landskrona 2018-03-25
PTP-psykologer inom Barn- och ungdomspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Eslöv
Eslöv 2018-03-25
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-25
PTP-psykologer inom Vuxenpsykiatri och Rättspsykiatri, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-25
Enhetschef till Onkologiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Malmö
Malmö 2018-03-25
PTP-psykologer inom Habilitering och Hjälpmedel, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-25
PTP-psykologer inom Primärvård, flera orter Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-03-01
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Malmö
Malmö 2018-03-28
BMA/Biomedicinare till Klinisk Kemi/Specialkemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Lund
Lund 2018-03-21
BMA/Biomedicinare till Klinisk Kemi/DNA-sektionen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Malmö
Malmö 2018-03-26
DBT-terapeut till VO Vuxenpsykiatri i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
DBT-terapeut till VO Vuxenpsykiatri i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
Medicinsk sekreterare till Barn- och ungdomshabilitering i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Malmö
Malmö 2018-03-21
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ramlösa i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-21
DBT-terapeut till VO Vuxenpsykiatri i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
DBT-terapeut till VO Vuxenpsykiatri i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
Familjebehandlare till BUP Mellanvården/Ätstörningsteamet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Malmö
Malmö 2018-03-23
Biomedicinsk analytiker till Patientnära analys inom Klinisk kemi i Kristianstad/Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-21
Sjuksköterskor till Lung- och mag/tarmavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-11
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Malmö
Malmö 2018-03-28
Utvecklingssekreterare till VO Vuxenpsykiatri i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-28
Lund
Lund 2018-03-28
DSK, Diabetes- och sjuksköterska till VC Centrumkliniken i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Trelleborg
Trelleborg 2018-04-05
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Klippan Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Klippan
Klippan 2018-03-23
Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat, Vårdcentral Sankt Lars, Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Lund
Lund 2018-03-29
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Limhamn i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Malmö
Malmö 2018-03-20
Barnsjuksköterska/Sjuksköterska, Barn- och ungdomsmedicinavdelning, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Malmö
Malmö 2018-03-20
Sjuksköterskor till Ortopediavdelning 1 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Malmö
Malmö 2018-03-21
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Klippan Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Klippan
Klippan 2018-03-23
Medicinsk sekreterare till BUP Viktoriagården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Malmö
Malmö 2018-03-20
Sjuksköterska till Sorgenfrimottagningen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-27
Malmö
Malmö 2018-03-20
Psykolog till Vårdcentralen Lomma Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-26
Lomma
Lomma 2018-03-26
Optiker/Ögonsjuksköterska till Ögonmottagning i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-26
Landskrona
Landskrona 2018-03-26
Optiker/Ögonsjuksköterska till Ögonmottagning i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-26
Landskrona
Landskrona 2018-03-26
Sjuksköterska till BUP Mellanvården i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-24
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Specialistläkare/Överläkare till VO Barn- och ungdom i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-24
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-24
ST-läkare till VO Barn och ungdom i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-24
Ystad
Ystad 2018-03-24
Medicinska sekreterare, Natt, till Akutmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Lund
Lund 2018-03-31
Sjuksköterska/Distriktssköterska med Astma/KOL-kompetens till VC Sjöbo Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Sjöbo
Sjöbo 2018-04-02
Operationssjuksköterskor till Operationsenhet i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Ängelholm
Ängelholm 2018-03-23
Medicintekniska ingenjörer till Bild- och funktionsteknik,Kristianstad/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
Sektionschef(LUS) till Akutmottagningen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Malmö
Malmö 2018-03-21
Sjuksköterskor till palliativvården på framtidens vårdavdelning, Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Trelleborg
Trelleborg 2018-04-02
Medicintekniska ingenjörer till Bild- och funktionsteknik,Kristianstad/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
Fysioterapeut till VO Urologi i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Malmö
Malmö 2018-03-25
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentral Kävlinge Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Kävlinge
Kävlinge 2018-03-31
Medicinska sekreterare, Dag, till Akutmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Lund
Lund 2018-03-31
Medicinsk sekreterare/IT- och telefonikontaktperson, Akutmottagning, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Lund
Lund 2018-03-31
El-tekniker till Skåneteknik i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23 Lund 2018-03-25
Sjuksköterska till Akutmottagningen i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-26
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Landskrona
Landskrona 2018-04-10
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-23
Landskrona
Landskrona 2018-04-10
Specialistläkare (LUS) till VO Bild och funktion i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-22
Lund
Lund 2018-03-21
Sjuksköterskor till Ortopedisk vårdavdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-22
Ystad
Ystad 2018-04-03
Barnmorska/Sjuksköterska till BB-avdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-21
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Psykolog till Vuxenhabiliteringen södra Skåne, Trelleborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-21
Trelleborg
Trelleborg 2018-03-23
Sjuksköterska till Onkologisk behandlingsenhet i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-21
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
Utbildningsanställning för sjuksköterska vårdavdelning VO Neurokirurgi Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20
Lund
Lund 2018-03-25
Sjuksköterskor till Medicin-/Endokrinavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20
Lund
Lund 2018-03-20
ST-läkare till Vårdcentralen Linero/Östra Torn i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20
Lund
Lund 2018-03-25
Sjuksköterska till Kirurgisk/Urologisk kortvårdsenhet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20
Landskrona
Landskrona 2018-03-25
Projektchef för Nya Sjukhusområdet Helsingborg sökes till Regionfastigheter Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20 Helsingborg 2018-03-31
Sjuksköterska till Psykiatriska akutmottagningen i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-20
Lund
Lund 2018-03-28
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Åstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-19
Åstorp
Åstorp 2018-04-06
Specialistläkare (LUS) Klinisk immunologi och Transfusionsmedicin, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-19
Lund
Lund 2018-03-21
Sjuksköterska/Distriktssköterska, Vårdcentralen Kroksbäck i Hyllie, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-19
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterska/Distriktssköterska, Vårdcentralen Kroksbäck i Hyllie, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-19
Malmö
Malmö 2018-03-25
Trafikledare till Serviceresors trafikledning på Skånetrafiken i Hässleholm Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-02-16 Hässleholm 2018-04-02
Sjuksköterska till Vårdcentralen Gullviksborg i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterskor till mobilt team och bedömningsmottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-16
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Dietist, vikariat, till Enhet rehabilitering i Hässleholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-26
Sjuksköterska, natt, till Psykiatrisk intensivvårdsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-05-14
* Undersköterskor till Kirurgiavdelning akut i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-03-28
Medicinsk sekreterare Barn- och ungdomsmedicinsk slutenvårdsavd Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-25
Distriktssköterskor till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-15
Malmö
Malmö 2018-04-02
Specialistläkare geriatrik till medicinkliniken på Hälsostaden i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14 Ängelholm 2018-03-28
Sjuksköterskor till Ortopedisk avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Malmö
Malmö 2018-03-29
Sjuksköterskor, Barn- och ungdomsmedicinska akutmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-22
Intensivvårds-/Anestesisjuksköterska, Intensiv- och postoperativ enhet Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-14
Lund
Lund 2018-04-15
Operationssjuksköterskor till VO intensiv och perioperativ vård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-13
Malmö
Malmö 2018-03-20
Sjuksköterska till Akutmottagning/Avdelning, Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-22
Sjuksköterskor till Lungavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-12
Malmö
Malmö 2018-03-28
Specialistläkare/Överläkare (LUS), VO kirurgi och gastroenterologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-04-01
Sjuksköterskor till Vuxenpsykiatriavdelning 86 allmänpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Malmö
Malmö 2018-03-25
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Malmö 2018-05-28
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Påarp i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-26
Specialistläkare till Palliativ vård och ASIH i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-08
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-22
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-02-08 Kristianstad 2018-05-28
Sjuksköterska till Kirurgiavdelning MTH i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-27
Barnsjuksköterska/Sjuksköterska, Natt, Barninfektion/Intermediärvård, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Malmö
Malmö 2018-03-28
Sjuksköterskor till Psykiatrins mobila team i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-07
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-25
Sjuksköterskor till Stroke- och neurologiavdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Ystad
Ystad 2018-05-31
Sjuksköterska/Stomiterapeut till Verksamhetsområde Kirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-06
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-25
Distriktssköterska till Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterskor till LARO-mottagning, Hasselgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Malmö
Malmö 2018-03-26
Specialistläkare Vuxenpsykiatriavd. beroende- och intensivvård Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-05
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Barnmorskor till BB, natt, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-04-15
Sjuksköterska, natt, till Medicinavdelning 2 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Malmö
Malmö 2018-03-28
Fysioterapeut/Sjukgymnast, vikariat, till Vårdcentralen Vinslöv Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-15
Sjuksköterskor till VO Ortopedi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-02
Lund
Lund 2018-03-29
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Ystad
Ystad 2018-03-25
ST-läkare och Underläkare, vikariat, till vårdcentralen Ystad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-02-01
Ystad
Ystad 2018-03-20
ST-läkare/Legitimerad läkare till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-31
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-28
Operationssjuksköterskor till Barnoperation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-30
Lund
Lund 2018-04-15
Specialist i allmänmedicin till VC Gullviksborg i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Malmö
Malmö 2018-03-25
Sjuksköterskor till VO Vuxenpsykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-29
Kävlinge
Kävlinge 2018-05-31
Sjuksköterska till Äldrepsykiatrisk mottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-09
Dietist till VO Barn och Ungdom i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-25
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-30
Barnmorska till telefonrådgivning inom VO Kvinnosjukvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-23
Malmö
Malmö 2018-03-21
Sjuksköterskor till Neurologiavdelning 25 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-22
Lund
Lund 2018-03-25
Sjuksköterska till Kirurgisk akutvårdsavdelning-kärl i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-19
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-04
Specialistläkare i Allmänmedicin till Vårdcentralen Vittsjö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-28
Medicinsk sekreterare till Första Linjen i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2018-01-18
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-01
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Trelleborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Helsingborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Helsingborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ängelholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Malmö 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Hässleholm 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Landskrona 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Landskrona 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Kristianstad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Ystad 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Trelleborg 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Lund 2018-04-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår och sommar 2018 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2018-01-17 Malmö 2018-04-30
Arbetsterapeut till Vuxenpsykiatrimottagning psykos i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-16
Landskrona
Landskrona 2018-04-02
Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-15
Malmö
Malmö 2018-03-28
Anestesisjuksköterskor till VO Intensiv- och perioperativ vård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-12
Lund
Lund 2018-04-15
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning 9 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-12
Malmö
Malmö 2018-03-26
Sjuksköterskor till Resursteam i Helsingborg Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-11
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-09
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Höganäs
Höganäs 2018-03-21
Barnmorska med ultraljudskompetens till Förlossningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-11
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-18
Barnmorskor till VO Obstetrik och gynekologi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-09
Kristianstad
Kristianstad 2018-03-26
Sjuksköterskor till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Ystad
Ystad 2018-03-28
Sjuksköterskor till Ortopediavdelning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-12
Specialistläkare till Vuxenpsykiatrimottagning äldrepsykiatri i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Sjuksköterskor till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-08
Ystad
Ystad 2018-03-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Ängelholm 2018-05-28
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Näsby i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-03
Kristianstad
Kristianstad 2018-04-02
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-03 Trelleborg 2018-05-28
Specialistläkare till Vuxenpsykiatriskt ätstörningsteam i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2018-01-02
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Trelleborg 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Röntgensjuksköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Hässleholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Helsingborg 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ängelholm 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Landskrona 2018-05-28
Studerande medicinsk sekreterare/Administratör, Region Skåne, sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Ystad 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Kristianstad 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Biomedicinska analytiker/studenter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Undersköterskor till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Lund 2018-05-28
Skötare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Studerande medicinska sekreterare/Administratörer till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2018-01-02 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Njuravdelning/KUA i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-29
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-13
Specialistläkare allmänmedicin till Vårdcentralen Laröd i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-30
Legitimerad underläkare till Vårdcentralen Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Malmö
Malmö 2018-03-28
Sjuksköterskor till Dialysmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-21
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-03
Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-18
Hässleholm
Hässleholm 2018-04-05
Specialistläkare i psykiatri till VO Vuxenpsykiatri Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-15
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-31
Sjuksköterskor till Neurologiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-14
Malmö
Malmö 2018-04-17
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Planteringen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-12-13
Helsingborg
Helsingborg 2018-04-04
Sjuksköterskor till Hjärtintensivavdelning i Ystad Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-12-07
Ystad
Ystad 2018-04-12
Sjuksköterskor till Akutavdelning i Ystad Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-12-07
Ystad
Ystad 2018-04-12
Sjuksköterskor till Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Barnmorskor till Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Landskrona Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Hässleholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Trelleborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH i Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Trelleborg 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Hässleholm 2018-05-28
Barnmorskor till Region Skåne Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Malmö 2018-05-28
Barnmorskor till Lund Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Lund 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Ängelholm Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ängelholm 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Landskrona Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Sjuksköterskor till Helsingborg Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Helsingborg 2018-05-28
Arbetsterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Psykiatri Skåne i Ystad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Fysioterapeuter till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Ystad 2018-05-28
Medicinska sekreterare till Region Skåne inför sommaren 2018 Sommarjobb / Säsongsanställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Landskrona 2018-05-28
Sjuksköterskor till Kristianstad Tidsbegränsad anställning Heltid / deltidPublicerad: 2017-11-30 Kristianstad 2018-05-28
Sjuksköterskor till Barnmedicin inriktning neurologi och lungmedicin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-24
Lund
Lund 2018-03-28
Sjuksköterskor till Medicin- och rehabiliteringsavdelning i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-15
Hässleholm
Hässleholm 2018-03-30
Sjuksköterska till VO Ortopedi i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-09
Helsingborg
Helsingborg 2018-03-22
Sjuksköterskor till Verksamhetsområde Neurokirurgi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-11-01
Lund
Lund 2018-03-26
Operationssjuksköterskor till Operationsservice kirurgi, VO IPV, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-10-18
Malmö
Malmö 2018-04-28
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Eden i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-09-18
Malmö
Malmö 2018-03-29
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning 8 i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2017-09-15
Malmö
Malmö 2018-04-16