Lediga jobb

Här kan du hitta och söka de tjänster som är lediga i Region Skåne just nu.
Visar 389 av 389 lediga tjänster

Tjänster markerade med asterisk (*) vänder sig till anställda inom Region Skåne.

Befattning Kommun Ansök senast
Sjuksköterskor/Biomedicinska analytiker till Blodtappning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Lund 2019-07-15
Sjuksköterskor/Biomedicinska analytiker till Blodtappning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Lund 2019-07-15
Sjuksköterska till Gynekologiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Lund
Lund 2019-08-07
Sjuksköterskor till kirurgiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Lund
Lund 2019-08-18
Arbetsterapeut till Lungavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Malmö
Malmö 2019-07-03
Verksamhetsutvecklare till Beställningscentralen i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Hässleholm 2019-07-03
Enhetschef till avdelning för urologiskkirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-03
Utbildningsanställning för undersköterskor till VO IPV i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Malmö
Malmö 2019-07-07
Biomedicinsk analytiker till Klinisk patologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Malmö 2019-07-03
Sjuksköterskor till ASIH i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Malmö 2019-07-21
Enhetschef, Enheten för transport och infrastruktur Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Malmö 2019-07-28
Vikarierande sjuksköterska till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Malmö 2019-07-08
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Kvälls/helgmottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Helsingborg 2019-07-10
Medicinsk sekreterare till administrativ enhet, VO barnmedicin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Lund
Lund 2019-07-17
Sjuksköterskor till internmedicin avdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Lund
Lund 2019-07-28
Fysioterapeut till Vårdcentral Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Malmö 2019-07-26
Sjuksköterskor till psykosteamen i Kristianstad och Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Kristianstad 2019-07-10
* Utbildningsanställning för undersköterska till VO thorax och kärl i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Lund
Lund 2019-07-10
Medicinsk sekreterare till barn- och ungdomshabiliteringen Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19 Lund 2019-07-03
Enhetschef till Avdelning för kolorektalkirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-19
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-03
Fysioterapeut till Vårdcentralen Måsen, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Lund 2019-07-14
Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Klippan Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Klippan 2019-07-02
Kommunikatör till Koncernstab kommunikation i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Malmö 2019-07-02
Anestesisjuksköterska till thoraxoperation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Lund
Lund 2019-07-07
Sjuksköterskor till lungavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Malmö
Malmö 2019-07-15
Sjuksköterska till provtagning, klinisk kemi, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Malmö 2019-07-31
Hälso - och sjukvårdsstrateg till Koncernkontoret i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Malmö 2019-07-31
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Lomma Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Lomma 2019-07-02
* Undersköterska till dialysmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Lund
Lund 2019-07-02
Utbildningsanställning undersköterska, VO neurokirurgi och smärtrehab, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Lund
Lund 2019-07-02
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Hörby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Hörby 2019-07-28
Biomedicinsk analytiker, klinisk kemi, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Malmö 2019-07-31
Sjuksköterskor, natt, till Lungavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Malmö
Malmö 2019-07-15
Enhetschefer till akutmottagning i Lund och Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Malmö
Malmö 2019-07-21
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Hässleholm 2019-07-28
Specialistläkare(LUS) i internmedicin/allmänmedicin till VO ortopedi, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18
Lund
Lund 2019-08-08
Sjuksköterska till ASIH i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Trelleborg 2019-07-02
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Perstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-18 Perstorp 2019-07-02
Bit. Överläkare/Överläkare (LUS) till Barnmedicin i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Malmö
Malmö 2019-07-14
Undersköterska till Vårdcentralen Limhamn i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Malmö 2019-07-01
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC, Familjehuset Nydala, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Malmö
Malmö 2019-07-08
Vikarierande medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Landskrona 2019-07-01
Undersköterskor till neurokirurgi och smärtrehab/operation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Lund
Lund 2019-07-01
Operationssjuksköterska till thoraxoperation i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Lund
Lund 2019-07-07
Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Linero i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Lund 2019-07-08
Distriktssköterska till Vårdcentralen Bunkeflo i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Malmö 2019-07-08
Forskningssjuksköterska till lungmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Malmö
Malmö 2019-07-09
Biträdande överläkare (LUS) till VO Ortopedi idrottssektion i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Malmö
Malmö 2019-07-10
Barnsjuksköterska/Distriktssköterska till BVC, Familjehuset Nydala, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Malmö
Malmö 2019-07-08
Psykolog till Vårcentralen Linero/Östra Torn i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Lund 2019-07-08
Fysioterapeut till Vårdcentral Husie i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Malmö 2019-07-15
Operationssjuksköterskor till VO Kvinnosjukvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Lund 2019-07-17
Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabilitering i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Ängelholm 2019-07-26
Sjuksköterskor till Medicinavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Lund
Lund 2019-07-28
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Centrum i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Landskrona 2019-07-15
Undersköterskor till infektionsavdelningen i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-08
ST-läkare till Vårcentralen Linero/Östra Torn i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Lund 2019-07-08
Sjuksköterska/Distriktssköterska, Vårdcentralen Centrumkliniken, Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-17 Trelleborg 2019-07-01
Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Lund 2019-07-14
Specialistläkare / ST-läkare till Barn- och ungdomskliniken Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Trelleborg
Trelleborg 2019-07-31
Ambulanssjuksköterskor, natt, till VO Ambulans i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Malmö 2019-08-11
Undersköterskor till neurologiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Lund
Lund 2019-06-28
Medicinsk sekreterare till Vårdcentral Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Kävlinge 2019-06-28
Sjuksköterskor till Palliativ vård och Asih Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Kristianstad 2019-06-28
Medicinsk sekreterare till handmottagningsenhet och sekretariat i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Malmö
Malmö 2019-07-05
Medicinsk sekreterare till VO akut och medicin i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Ystad
Ystad 2019-07-12
Specialistsjuksköterskor till VO barnkirurgi/neonatalvård, Biva i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Lund
Lund 2019-07-12
Specialistläkare / ST-läkare till Barn- och ungdomskliniken Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Ystad
Ystad 2019-07-31
Specialistläkare / ST-läkare till Barn- och ungdomskliniken Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Trelleborg
Trelleborg 2019-07-31
Psykologer till vuxenpsykiatrimottagning Drottninggatan Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Helsingborg 2019-07-05
Sjuksköterska till beroendeavdelning, Vuxenpsykiatrin i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Helsingborg 2019-07-07
Sjuksköterskor till geriatrikavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Malmö
Malmö 2019-07-07
Undersköterska till resursteam Englarna, Ängelholms sjukhus Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-28
Diabetessköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Fågelbacken i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Malmö 2019-06-28
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentral Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Kävlinge 2019-07-15
Administratör med chefsstödsuppdrag till Klinisk genetik i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Lund 2019-07-31
Områdeschef till verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Lund 2019-08-04
Specialistsjuksköterskor till VO barnkirurgi/neonatalvård, Biva i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14
Lund
Lund 2019-07-12
Teamledare till Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Hässleholm 2019-06-28
Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Löddeköpinge/Arlöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-14 Kävlinge 2019-06-28
Arbetsterapeut till verksamhet kirurgi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Malmö
Malmö 2019-06-27
Kommunikatör med inriktning grafisk produktion, Folktandvården Skåne, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Lund 2019-06-27
Sjuksköterska till VO planerade operationer i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-27
Marknadsansvarig, Enhet Kommunikation och Marknad, Skånetrafiken Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Hässleholm 2019-07-03
Biträdande Projektchef bygg till Regionfastigheter i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Helsingborg 2019-06-26
Sjuksköterska till Dagkirurgisk ögonmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Lund
Lund 2019-06-27
Undersköterska till Dagkirurgisk ögonmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Lund
Lund 2019-06-27
Psykolog till vuxenpsykiatrimottagning bipolär Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Malmö 2019-06-27
Sjuksköterskor till Medicinkliniken, hjärtsjukvård, Ängelholms sjukhus Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-27
Enhetschef till BB och Neonatal samvård på Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Ystad
Ystad 2019-06-30
Enhetschef till mottagningsenhet VE obstetrik och gynekologi på Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Ystad
Ystad 2019-06-30
Barnmorskor till Barnmorskemottagningarna i Hässleholmsområdet Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Hässleholm 2019-06-30
Sjuksköterska/röntgensjuksköterska till endoskopimottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Malmö
Malmö 2019-07-04
Sjuksköterskor, natt till akutvårdsavdelning neurologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Lund
Lund 2019-07-04
Kurator till vårdcentralen i Förslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Båstad 2019-07-07
Skötare till VO rättspsykiatri, avdelning 26 i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Helsingborg 2019-06-27
Medicinsk sekreterare till Mobila Vårdteamet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13 Malmö 2019-06-28
Optiker, vikariat, till ögonmottagning i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Lund
Lund 2019-06-27
Köksbiträde till hjärtavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Malmö
Malmö 2019-06-26
Sjuksköterska till medicinsk närakut i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Landskrona
Landskrona 2019-07-04
Fysioterapeuter till geriatrikavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-13
Malmö
Malmö 2019-07-07
Psykolog till Vårdcentralen Rosengården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Malmö 2019-07-21
Sjuksköterskor, dagtid, till medicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Malmö
Malmö 2019-07-28
Skötare, vik, till psykosavdelning och PIVA, Vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Lund 2019-08-11
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Kristianstad 2019-06-26
Medicinska sekreterare med driftsansvar till VO kvinnosjukvård Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Lund
Lund 2019-06-26
Sjuksköterskor till BB i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-26
Barnsjuksköterska till Bup, Viktoriagården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Malmö 2019-06-26
Medicintekniker/Medicinteknisk ingenjör till Medicinsk teknik Skåne Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Lund 2019-07-07
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Klippan Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Klippan 2019-07-09
Kurator till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Lund 2019-07-02
Barnmorska till Barnmorskemottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Kristianstad 2019-07-03
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Elineberg i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Helsingborg 2019-06-26
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Löddeköpinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Kävlinge 2019-06-26
Gruppchef till Folktandvården Skåne, Hörby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Hörby 2019-06-26
Skötare till psykosavdelning och PIVA, Vuxenpsykiatrin i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Lund 2019-08-11
Administratör med chefs-/verksamhetsstödsuppdrag till VC Eden, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Malmö 2019-06-26
Sjuksköterska/Barnmorska till reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Malmö
Malmö 2019-06-26
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Landskrona 2019-06-26
Kurator till reproduktionsmedicinskt centrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Malmö
Malmö 2019-06-26
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Perstorp Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Perstorp 2019-06-26
Tandsköterska till Folktandvården Skåne, Integrerad klinik Lund C Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12 Lund 2019-06-26
Överläkare/Bitr. Överläkare (LUS) till Barnneurologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-12
Lund
Lund 2019-07-05
Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Råå Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Helsingborg 2019-07-23
Psykolog till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Eslöv 2019-06-25
Barnmorska till ungdomsmottagningen i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Ystad 2019-06-25
Sjuksköterskor till Mobila Teamet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Malmö 2019-06-25
Operationssjuksköterskor till operationsenhet i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-25
Medicinsk sekreterare till område psykos, slutenvårdsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Malmö 2019-06-30
Specialist i allmänmedicin till vårdcentralen i Lomma Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Lomma 2019-09-11
Sjuksköterska, natt, till område psykos, slutenvårdsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Malmö 2019-06-30
Undersköterska till dagkirurgisk avdelning på operationsenheten i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-25
Sjuksköterska till dagkirurgisk avdelning på operationsenheten i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-25
Driftstekniker till Medicinsk service i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Kristianstad 2019-07-23
Vaktmästare till Specialkemi i Lund Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Lund 2019-07-23
Distriktssköterska/Sjuksköterska, vikariat, till Vårdcentralen Råå Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Helsingborg 2019-07-23
Sjuksköterska till dagkirurgiska och postoperativa enheten, ORK, i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Malmö
Malmö 2019-07-31
Specialistläkare (LUS) till VO thorax och kärl i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Malmö
Malmö 2019-07-10
ST-läkare barn- och ungdomskardiologi VO barnkirurgi och neonatalvård, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11
Lund
Lund 2019-08-15
Specialist i geriatrik till vårdcentralen i Lomma Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Lomma 2019-09-11
Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrin i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Eslöv 2019-06-28
Medicinsk sekreterare/Chefsstöd till Palliativ vård och ASIH, Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-11 Hässleholm 2019-06-30
Fysioterapeut till Vårdcentralen Tåbelund i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Eslöv 2019-07-30
Arbetsterapeut till Vårdcentral Sankt Lars i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Lund 2019-06-30
Medicinska sekreterare till administration allmänpsykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Malmö 2019-07-03
Sjuksköterskor till rättspsykiatri/resursteam, flera orter Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Hässleholm 2019-07-08
Sjuksköterskor till rättspsykiatri/resursteam, flera orter Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Trelleborg 2019-07-08
Sjuksköterskor till rättspsykiatri/resursteam, flera orter Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Helsingborg 2019-07-08
Undersköterskor till ortopedisk avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Malmö
Malmö 2019-06-24
* Skötare till rättspsykiatri i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Hässleholm 2019-06-24
Sjuksköterskor, natt, till ortopedisk avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Malmö
Malmö 2019-06-26
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Vårdcentral Fosietorp i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Malmö 2019-07-04
Sjuksköterskor till postoperativavdelning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-08
Distriktssköterska/barnsjuksköterska till Vårdcentral Fosietorp i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Malmö 2019-07-04
Undersköterska till postoperativavdelning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-24
Undersköterskor till förlossningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-24
Allmänspecialist till Vårdcentralen Ramlösa Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Helsingborg 2019-07-10
Sjuksköterskor till Neurokirurgisk vårdavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Lund
Lund 2019-09-30
Distriktssköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Ystad 2019-07-14
Sjuksköterska (natt) till medicinavdelning kardiolog på Landskrona Lasarett Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Landskrona
Landskrona 2019-06-30
Enhetschef till administrativa enheten inom VO akutsjukvård och internmedicin i Malmö och Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10
Malmö
Malmö 2019-06-24
Trafikledare till serviceresor vid Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Hässleholm 2019-06-24
Biomedicinsk analytiker/ Molekylärbiolog till Klinisk patologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Simrishamn 2019-06-24
Undersköterskor till VO kirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-10 Kristianstad 2019-06-21
Optiker, visstid, deltid, till Synenheten vuxna i Helsingborg Tidsbegränsad anställning DeltidPublicerad: 2019-06-07 Helsingborg 2019-06-28
* Skötare till allmänpsykiatri med mobilt team i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07 Trelleborg 2019-06-21
Audionom till audiologisk mottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-26
Nämndsekreterare till koncernkontoret i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07 Kristianstad 2019-06-21
Koordinator/undersköterska till Ortopediavdelningar i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Lund
Lund 2019-06-21
Undersköterska, vikariat, till uppvakningsavdelning i Trelleborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Trelleborg
Trelleborg 2019-06-23
Sjukresehandläggare till Skånetrafiken i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07 Hässleholm 2019-06-30
Överläkare/specialistläkare inom neurologi, Ängelholms sjukhus Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-30
Överläkare/specialistläkare till endokrinsektionen i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-30
Undersköterskor till Neurokirurgiavdelning med rotation till dagvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Lund
Lund 2019-06-21
Undersköterska till operationsenhet i Trelleborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-07
Trelleborg
Trelleborg 2019-06-21
* Receptionist till Folktandvården Skåne, Nöbbelöv i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07 Lund 2019-06-21
Enhetschef till Palliativ vård och ASIH i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-07 Ystad 2019-06-30
Skötare, vikariat, till Beroendecentrum i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Malmö 2019-06-19
Tandläkare till Folktandvården Skåne, Bara/Videdal i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Malmö 2019-06-19
Lokalplanerare till Regionsfastigheter i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Malmö 2019-06-19
Löneadministratörer till Gemensam servicefunktion i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Lund 2019-06-23
Fastighets- och miljökoordinator till Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05
Ystad
Ystad 2019-06-26
Tidsplanerare till Regionfastigheter i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Helsingborg 2019-06-19
Sjuksköterska till Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Malmö 2019-06-30
Medicinsk sekreterare till onkologimottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05
Malmö
Malmö 2019-07-07
Medicinsk sekreterare till Plastikkirurgiavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05
Malmö
Malmö 2019-06-24
Fastighets- och miljökoordinator till Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05
Ystad
Ystad 2019-06-26
Sjuksköterska till ungdomsmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Malmö 2019-06-19
Enhetschef till Practicum Clinical Skills Centre för Region Skåne, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Lund 2019-06-26
Ekonomicontroller till avdelning ekonomi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Lund 2019-06-19
Tandhygienist till Folktandvården Skåne, Vellinge/Skanör Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-05 Vellinge 2019-06-19
Arbetsterapeut till barn- och ungdomshabiliteringen i Kristianstad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Kristianstad 2019-06-25
Psykolog till barn- och ungdomshabilitering i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Ängelholm 2019-06-23
Barnsjuksköterska/Sjuksköterska, barn- och ungdomsmedicinavdelning, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Malmö
Malmö 2019-06-23
Specialistläkare (LUS) till VE smärtrehabilitering i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Lund
Lund 2019-06-28
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Vä i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Kristianstad 2019-07-01
* Undersköterska/Barnsköterska till Barnspecialistmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Lund
Lund 2019-07-02
Psykolog till vuxenpsykiatrimottagning Arlöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Burlöv 2019-06-26
Sjuksköterska, vikariat, till uppvakningsavdelning i Landskrona Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Landskrona
Landskrona 2019-06-23
Diabetessköterska/Distriktssköterska till VC Östermalm i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Kristianstad 2019-07-09
Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi och nuklearmedicin Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Registrator till Koncernkontoret i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04 Malmö 2019-06-25
Barnmorskor till BB-avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-04
Malmö
Malmö 2019-07-02
Anestesisjuksköterskor till centraloperation i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Kristianstad
Kristianstad 2019-08-29
Operationssjuksköterskor till centraloperation i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Kristianstad
Kristianstad 2019-08-29
Sjuksköterska/Distriktssköterska, Vårdcentralen Centrumkliniken, Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03 Trelleborg 2019-07-01
Kurator/Socionom till smärtrehabilitering i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Lund
Lund 2019-06-24
Överläkare (LUS) till Sektion gastroenterologi i Malmö/Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Malmö
Malmö 2019-06-26
Enhetschef till VO Infektionssjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Malmö
Malmö 2019-06-19
Sjuksköterska till kirurgisk/urologisk kortvårdsenhet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Landskrona
Landskrona 2019-06-24
Sjuksköterskor till Barnkirurgisk enhet i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Lund
Lund 2019-06-19
Sjuksköterskor till VO infektionssjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Malmö
Malmö 2019-07-01
Diabetessköterska till Vårdcentralen Oxie Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03 Malmö 2019-06-24
Sexolog, barnmorskeutbildad, till Gynekologimottagning Kvinnohälsan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Malmö
Malmö 2019-06-23
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning 1 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03 Lund 2019-08-18
Audionom till Hörselenheten vuxna i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03 Malmö 2019-06-23
Sjuksköterska till mag-tarmmottagning, VO akut och medicin, Lasarettet Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-06-03
Trelleborg
Trelleborg 2019-07-01
Handläggare Kontinuitetshantering/Civilt försvar i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-31 Lund 2019-06-21
Sjuksköterskor till ortopedavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-31
Malmö
Malmö 2019-07-31
Sjuksköterska, natt, till medicinavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-31
Lund
Lund 2019-06-30
Logoped till Öron-näsa-halsmottagning logopedi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-31
Malmö
Malmö 2019-06-24
Specialistläkare (LUS) till Bup Malmö/Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Malmö 2019-06-24
Fysioterapeut/Uroterapeut till VO kvinnosjukvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29
Malmö
Malmö 2019-06-19
Underläkare, visstid, till Bup-mottagning i Helsingborg Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Helsingborg 2019-06-23
Underläkare, visstid, till Bup-mottagning i Ängelholm Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Ängelholm 2019-06-23
Underläkare, visstid, till Bup-mottagning i Landskrona Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Landskrona 2019-06-23
IT/telefoni-handläggare till verksamhetsområde vuxenpsykiatri i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Lund 2019-06-24
Utvecklare till Enhet support och stödsystem i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29 Lund 2019-06-19
Avdelningsfarmaceuter till Rehabilitering, Enhet för Farmaci, i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-19
Operationssjuksköterska till handkirurgisk operationsavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-29
Malmö
Malmö 2019-06-19
Sjuksköterskor till VO Ortopedi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-09-01
Specialistsjuksköterskor till projektet Prehospital Akut Psykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28 Malmö 2019-08-30
Sjuksköterska till mag- och tarmmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-07-01
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28 Landskrona 2019-06-26
Akutsjuksköterskor/sjuksköterskor till akutmottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-23
Sjuksköterska/Distriktssköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28 Landskrona 2019-06-26
Enhetschef till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28 Trelleborg 2019-07-09
Psykolog till minneshälsan mottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-08-09
Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Tornet i Landskrona Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28 Landskrona 2019-06-26
Specialistläkare / ST-läkare till Barn- och ungdomskliniken Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Ystad
Ystad 2019-07-31
Sjuksköterska till Mag-tarmavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-07-31
Sjuksköterskor till medicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-06-24
Sjuksköterska vikariat till njurmottagning/dialysmottagning i Malmö Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-28
Malmö
Malmö 2019-06-20
Teamledare till vuxenpsykiatriavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Lund 2019-06-24
Överläkare (LUS) till Bup Skånes regionala akutverksamhet i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Malmö 2019-06-19
Sjuksköterskor till Barnakuten i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-01
Överläkare till allmänpsykiatri heldygnsvård i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Malmö 2019-06-24
Specialistläkare (LUS) till klinisk genetik i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Lund 2019-06-23
Sjuksköterska till Drottninghögs Vårdcentral i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Helsingborg 2019-06-23
Vikarierande fysioterapeut till Vårdcentralen Knislinge Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Kristianstad 2019-07-01
Vikarierande fysioterapeut till Vårdcentralen Knislinge Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-27 Östra Göinge 2019-07-01
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentralen Eden i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24 Malmö 2019-07-21
Specialistsjuksköterskor till projektet Prehospital Akut Psykiatri i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24 Malmö 2019-08-30
Arbetsterapeut till Rehabiliteringsmedicin, Orupsjukhuset, i Höör Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24
Höör
Höör 2019-06-24
Medicinska sekreterare till akutmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24
Helsingborg
Helsingborg 2019-07-14
Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri, Mellanvården i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24 Helsingborg 2019-06-19
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatrimottagning Kvarnstensgatan, Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24 Helsingborg 2019-06-23
Distriktssjuksköterska/Sjuksköterska till Vårdcentralen Södervärn i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24 Malmö 2019-06-23
Sektionschef/Specialistläkare (LUS), VO hematologi, onkologi och strålningsfysik, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-24
Lund
Lund 2019-06-23
Sjuksköterska till Vårdcentral Törnrosen Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-23 Malmö 2019-06-30
Medicinsk sekreterare till Flyktinghälsan, Vårdcentralen Törnrosen i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23 Malmö 2019-06-30
Distriktssköterska till Vårdcentralen Södra Sandby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23 Lund 2019-07-08
ST-Läkare till VO Ögonsjukvård i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-20
Teamledare till IVA i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Specialist i allmänmedicin till Vårdcentralen Kävlinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23 Kävlinge 2019-07-31
Anestesi- och operationssjuksköterskor till Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23
Ystad
Ystad 2019-08-31
Distriktssköterska till vårdcentralen Delfinen i Höganäs Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23 Höganäs 2019-07-26
Anestesi- och operationssjuksköterskor till Lasarettet i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-23
Ystad
Ystad 2019-08-31
Medicinsk sekreterare till öron-näs- och halsmottagning i Ystad Tidsbegränsad anställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Ystad
Ystad 2019-07-14
Ögonsjuksköterska/Sjuksköterska till Ögonmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Lund
Lund 2019-06-19
Medicinteknisk ingenjör till dialysmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Malmö
Malmö 2019-06-21
Barnmorska till barnmorskemottagningen i Åhus Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22 Kristianstad 2019-06-26
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentral Fosietorp i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22 Malmö 2019-08-12
Sjuksköterska till intensivvårds- och postoperativ avdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Ystad
Ystad 2019-08-31
Fysioterapeut till VO Ortopedi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Lund
Lund 2019-06-19
Sjuksköterska till Uppvakningsenhet i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Trelleborg
Trelleborg 2019-06-30
Teamledare till IVA i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Ögonsjuksköterska/Sjuksköterska till Ögonmottagning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-22
Lund
Lund 2019-06-19
Sjuksköterska till Vuxenpsykiatriavdelning, allmänpsykiatri i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-21 Lund 2019-07-03
Specialistläkare till Vuxenpsykiatrisk mottagning 2 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-21 Lund 2019-07-07
Informationsförvaltare till Regionsfastigheter i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-21 Kristianstad 2019-06-21
Sjuksköterska till Ätstörningscentrum Barn- och ungdomspsykiatrin, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-21 Lund 2019-06-23
Teamhandledare/Sjuksköterskor till medicinsk hospitalistavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-21
Malmö
Malmö 2019-06-19
Sjuksköterska, natt, till Vuxenpsykiatriavdelning psykos i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Kristianstad 2019-06-30
Medicinsk sekreterare till vårdcentral i Löddeköpinge Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Kävlinge 2019-06-20
ST-läkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Laröd Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Helsingborg 2019-06-24
Medicinsk sekreterare till vårdavdelning, VO Infektionssjukdomar i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20
Malmö
Malmö 2019-06-26
Distriktssköterska till Vårdcentralen Laröd Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Helsingborg 2019-06-23
Sjuksköterskor till Beroendeakuten/Avdelning 1, Beroendecentrum i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Malmö 2019-07-02
Medicinska sekreterare till MAVA i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20
Helsingborg
Helsingborg 2019-07-07
Biomedicinska analytiker till klinisk kemi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Lund 2019-08-31
Teknisk support till Bild-och funktionsteknik, Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-20 Lund 2019-06-28
Diabetessköterska till Drottninghögs Vårdcentral i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-17 Helsingborg 2019-06-30
Barnmorskor till BB Hemma i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-17
Helsingborg
Helsingborg 2019-07-03
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-16 Malmö 2019-06-19
Sjuksköterska/Distriktssköterska till VC Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-16 Malmö 2019-06-19
Teknikförvaltare till Teknisk fastighetsförvaltning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-16 Lund 2019-06-30
PCI/HIA sjuksköterska till Hjärtavdelningen, Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-16
Helsingborg
Helsingborg 2019-07-01
Medicinsk sekreterare till medicinavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-15
Lund
Lund 2019-07-07
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Lundbergsgatan i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-15 Malmö 2019-06-30
ST-läkare/Läkare till vårdcentralen Centrumkliniken i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-13 Trelleborg 2019-07-09
Enhetschef till operationsenheten i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-13
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-23
Allmänspecialist till Vårdcentralen Sjöbo Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-13 Sjöbo 2019-06-23
Områdeschef till området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-13 Lund 2019-06-23
Blodgivarkonsulent & sjuksköterska till Blodtappning, placering i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-13 Malmö 2019-06-30
Sektionschef tillika över-/bitr. överläkare (LUS), VE Endokrinologi i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-10
Malmö
Malmö 2019-06-20
Sjuksköterska till ny medicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-10
Malmö
Malmö 2019-06-23
Sjuksköterskor till vuxenpsykiatriavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-08 Malmö 2019-06-30
Barnmorska till Barnmorskemottagning i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-07 Kristianstad 2019-06-23
Överläkare/Specialistläkare (LUS) till Arbets- och miljömedicin Syd i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-07 Lund 2019-07-31
Operationssjuksköterska till VO neurokirurgi och smärtrehabilitering i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-07
Lund
Lund 2019-07-11
Överläkare (LUS) till BUP-mottagning i Helsingborg och Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-07 Helsingborg 2019-06-23
Sjuksköterska till VO Ortopedi i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-06
Helsingborg
Helsingborg 2019-07-01
Sjuksköterskor till Njuravdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-06
Lund
Lund 2019-07-01
Sjuksköterskor till Barnnefrologisk intermediärvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-03
Lund
Lund 2019-08-04
Sjuksköterskor till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-02 Trelleborg 2019-06-21
Psykolog till Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-02 Helsingborg 2019-06-23
Fysioterapeut/Sjukgymnast till Barn- och ungdomshabiliteringen i Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-05-01 Hässleholm 2019-06-25
Mottagningssjuksköterska till Reumatologimottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-26
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Specialistläkare/ Överläkare till Hudmottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-26
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Operationssjuksköterska VO Barnkirurgi och Neonatalvård i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-26
Lund
Lund 2019-06-26
Medicinsk sekreterare till VE Geriatrik i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-25
Malmö
Malmö 2019-07-14
Specialistläkare inom oftalmologi till VO ögonsjukvård i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-25
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Sjuksköterskor till VE öron-näsa-hals avdelning 56 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-25
Malmö
Malmö 2019-06-30
Sjuksköterska till Barn- och ungdomspsykiatri i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-25 Ängelholm 2019-06-26
Sjuksköterskor till Hjärtavdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-24
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-24
Biomedicinsk analytiker till Specialkemi Lunds Laboratorier Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-24 Lund 2019-06-30
Specialistläkare till vårdcentralen Borgmästaregården i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-24 Malmö 2019-07-02
Medicinsk sekreterare till Vuxenpsykiatrimottagning 1 i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-24 Lund 2019-06-23
Sektionschef (LUS) till Njurmedicin i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-23
Malmö
Malmö 2019-08-07
Specialistläkare/överläkare (LUS) till Klinisk farmakologi i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-18 Lund 2019-06-30
Sjuksköterska, natt, till Medicinavdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-18
Malmö
Malmö 2019-08-31
Sjuksköterskor till Neurologi- och strokeavdelning i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-18
Ystad
Ystad 2019-07-21
Medicinsk sekreterare till Endokrinmottagning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-15
Malmö
Malmö 2019-06-23
Sjuksköterska till BUP Öppenvård Hässleholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-15 Hässleholm 2019-07-31
Specialistläkare i allmänmedicin till vårdcentral Rosengården Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-12 Malmö 2019-06-25
Distriktssköterska/sjuksköterska till Vårdcentral Rosengården Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-12 Malmö 2019-06-25
Sjuksköterskor till medicinsk akutvårdsavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-11
Lund
Lund 2019-06-26
Sjuksköterskor till Onkologiavdelning i Lund Tillsvidareanställning Heltid / deltidPublicerad: 2019-04-09
Lund
Lund 2019-08-31
Elektriker / Eltekniker starkström till Skåneteknik i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-05 Malmö 2019-06-23
Barnmorska till BB-avdelning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-05
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-25
Sjuksköterskor till Ortopedisk avdelning i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-05
Malmö
Malmö 2019-06-25
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Södra Sandby Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-04 Lund 2019-06-23
Specialistläkare till Specialiserad Hudsjukvård i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-04
Ängelholm
Ängelholm 2019-06-30
Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Laxen i Ängelholm Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-03 Ängelholm 2019-08-31
Sjuksköterskor till ortopedavdelning 83 på Centralsjukhuset i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-03
Kristianstad
Kristianstad 2019-07-21
Legitimerad receptarie till Verksamhetsområde Medicin i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-04-01
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-23
Specialistläkare till Vårdcentralen Klippan Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-28 Klippan 2019-07-07
Specialistläkare till Specialiserad Hudsjukvård Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-27
Trelleborg
Trelleborg 2019-06-30
Legitimerad receptarie till Verksamhetsområde kirurgi i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-26
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-23
Specialistläkare till vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Eslöv Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-20 Eslöv 2019-06-30
Sjuksköterskor till Infektionskliniken i Kristianstad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-13
Kristianstad
Kristianstad 2019-06-30
Sjuksköterskor till Kirurgi- och urologiavdelning 1 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-13
Ystad
Ystad 2019-06-24
Sjuksköterskor till Palliativ vård och ASIH, Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-04
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-30
Läkare Gastroenterologi/Kirurgi till Endoskopimottagningen i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2019-09-01
Sjuksköterskor till Lung- och Medicinavdelning mag-tarm i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-03-01
Helsingborg
Helsingborg 2019-06-28
Teknikförvaltare till Teknisk fastighetsförvaltning i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-02-27 Malmö 2019-06-30
* Sjuksköterskor till Geriatrisk avdelning och akutmottagning i Helsingborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-02-13
Helsingborg
Helsingborg 2019-08-31
Operationssjuksköterska till Operationsservice Rekonstruktiv Kirurgi, Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-02-01
Malmö
Malmö 2019-08-01
Sjuksköterskor till Rättspsykiatri, avdelning 4 i Trelleborg Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-01-31 Trelleborg 2019-06-30
Anestesisjuksköterskor till Operationsservice inom IPV i Malmö Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-01-28
Malmö
Malmö 2019-08-31
Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning i Lund Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-01-24
Lund
Lund 2019-06-30
Sjuksköterskor till Medicinavdelning 6 i Ystad Tillsvidareanställning HeltidPublicerad: 2019-01-22
Ystad
Ystad 2019-08-31
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Lund 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Helsingborg 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Kristianstad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Kristianstad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Kristianstad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ystad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ängelholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Malmö 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Trelleborg 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Lund 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Helsingborg 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Kristianstad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Landskrona 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Malmö 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Malmö 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ystad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ängelholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Hässleholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Hässleholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ängelholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ängelholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Lund 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Hässleholm 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Kristianstad 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Landskrona 2019-06-30
Servicemedarbetare till Servicepoolen inför vår/sommar 2019 (flera orter) Tidsbegränsad anställning TimavlönadPublicerad: 2019-01-11 Ystad 2019-06-30