Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klagomål:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling
  • Kontakta Patientnämnden Skåne
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

På 1177 Vårdguiden kan du läsa allt om hur du lämnar synpunkter eller klagomål på vården.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!