Patientnämnden hjälper dig att framföra dina synpunkter och klagomål.

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående.

Det finns flera sätt att lämna synpunkter eller klaga:

  • Kontakta den mottagning där du fick vård eller behandling.
  • Kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region.
  • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Vänd dig i första hand till den som vårdat dig

Börja med att kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Du kan välja om du vill prata med personalen som du träffade eller om du vill prata med chefen för verksamheten.

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så snart som möjligt. När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller möte, eller skriftligt. 

Om man inte är nöjd med vården (1177.se)
Om man inte är nöjd med tandvården (1177.se)

Få hjälp från Patientnämnden

Om du inte vill kontakta din vårdgivare kan du vända dig till Patientnämnden, som är helt fristående från hälso- och sjukvården. De tar emot klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne.

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig att föra fram dina klagomål och se till att de blir besvarade. De kan också informera dig om vilka rättigheter du har i vården. När du vänder dig till Patientnämnden utser de en handläggare som kan hjälpa och stödja dig. Om du vill kan du vara anonym.

Patientnämnden gör inga medicinska bedömningar och avgör inte om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Olika kontaktvägar

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. Det finns också möjlighet att kontakta Patientnämnden via brev, telefon eller e-post. Väljer du e-post bör du tänka på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter. 

Det finns också en blankett för synpunkter som du kan använda och skicka in:

Klaga hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO utreder inte alla typer av synpunkter och klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård.

Innan du kontaktar IVO med klagomål på vården, ska du först ha kontaktat vårdenheten där du fick vård. Det är för att ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål. Om du tycker att svaret du får från vårdenheten är otillräckligt kan du anmäla till IVO. 

Läs mer på IVO.se 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter