Leende kvinna i vit rock

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Skåne i stort. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård.

Detta ingår i primärvården:

  • vårdcentraler
  • barnavårdscentraler
  • barnmorskemottagningar
  • familjecentraler
  • ungdomsmottagningar
  • psykoterapimottagningar
  • palliativ vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) 
  • smärtmottagningar/multimodal smärtbehandling (MMS)

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med hjärtsvikt, eller mottagningar särskilt för äldre. 

Du kan välja din vårdcentral

Inom Region Skåne kan du själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. 

Hbtq

I Region Skåne finns ett antal vårdmottagningar som är hbtq-certifierade av RFSL.

Syftet med hbtq-certifieringen är att ge dem som jobbar på mottagningarna ökad kunskap om olika patienternas behov, och därmed kunna bemöta alla på bästa sätt, oberoende av din sexuella identitet eller könsidentitet. 

Det finns dessutom ytterligare ett tjugotal mottagningar där personalen under de senaste åren fått utbildning via RFSL Rådgivningen Skåne för att öka sin hbtq-kompetens.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.