Distriktsköterska tar blodtryck på äldre man. Foto: Jenny Brandt

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Skåne i stort. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård.

Kontaktuppgifter till vården

Detta ingår i primärvården:

  • vårdcentraler
  • barnavårdscentraler
  • barnmorskemottagningar
  • familjecentraler
  • ungdomsmottagningar
  • psykoterapimottagningar
  • smärtmottagningar/multimodal smärtbehandling (MMS)
  • BUP:s första linjen-mottagningar

Primärvården i Skåne (1177.se)

Ungdomsmottagningar i Skåne (Umskane.se)

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med hjärtsvikt, eller mottagningar särskilt för äldre. 

Hjärtsviktsmottagningar (1177.se)

Äldrevårdsmottagningar (1177.se) 

Du kan välja din vårdcentral

Inom Region Skåne kan du själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. 

Välja vårdgivare i Skåne (1177.se)

Hbtq

I Region Skåne finns ett antal vårdmottagningar som är hbtq-certifierade av RFSL.

Syftet med hbtq-certifieringen är att ge dem som jobbar på mottagningarna ökad kunskap om olika patienternas behov, och därmed kunna bemöta alla på bästa sätt, oberoende av din sexuella identitet eller könsidentitet. 

Certifierade mottagningar är:

Vårdcentralen Eden
Vårdcentralen Drottninghög
Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen
Barnavårdscentralen Sorgenfri
Barnavårdscentralen Eden
Centrum för sexuell hälsa

Det finns dessutom ytterligare ett tjugotal mottagningar där personalen under de senaste åren fått utbildning via RFSL Rådgivningen Skåne för att öka sin hbtq-kompetens. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter