Leende kvinna i vit rock
  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Skåne i stort. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård.

Detta ingår i primärvården:

  • vårdcentraler
  • barnavårdscentraler
  • barnmorskemottagningar
  • familjecentraler
  • ungdomsmottagningar
  • psykoterapimottagningar
  • smärtmottagningar/multimodal smärtbehandling (MMS)

Vissa vårdcentraler har särskilda mottagningar för dig med hjärtsvikt, eller mottagningar särskilt för äldre. 

Du kan välja din vårdcentral

Inom Region Skåne kan du själv välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. 

Hbtq

I Region Skåne finns ett antal vårdmottagningar som är hbtq-certifierade av RFSL.

Syftet med hbtq-certifieringen är att ge dem som jobbar på mottagningarna ökad kunskap om olika patienternas behov, och därmed kunna bemöta alla på bästa sätt, oberoende av din sexuella identitet eller könsidentitet. 

Det finns dessutom ytterligare ett tjugotal mottagningar där personalen under de senaste åren fått utbildning via RFSL Rådgivningen Skåne för att öka sin hbtq-kompetens. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter