Söka psykiatrisk vård

Om du mår psykiskt dåligt kan du behöva söka hjälp och stöd för att komma vidare.

Barn och ungdomar (upp till 18 år)

Om du är ung och mår dåligt (0-18 år) eller förälder till barn upp till 18 år
kan du ringa för att få hjälp eller rådgivning:

Telefon: 020-51 20 20 
Telefontid: Vardagar 08.00-16.30

Har du redan kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin (bup) hör du av dig till din lokala bup - mottagning eller Första linjen-mottagning (mottagningar för barn och unga mellan 6-18 år med lättare problem).

Akut psykiatrisk vård för barn och ungdomar

Vid akuta psykiska problem kan du under vardagar (08.00-16.30) vända dig till någon av barn- och ungdomspsykiatrins (bup) öppenvårdsmottagningar. Under kvällar och helger finns bup:s akutmottagning i Malmö, som tar emot barn och ungdomar från hela Skåne.

Vuxna (från 18 år)

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, lindrigare ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. Din läkare kan remittera dig vidare till specialistpsykiatrin om det behövs.

Vid allvarligare psykiska problem som depressioner, kraftig ångest och oro, tvångstankar eller psykotiska upplevelser vänder du dig till en vuxenpsykiatrisk mottagning.

Akut psykiatrisk vård för vuxna

I Region Skåne finns fyra psykiatriska akutmottagningar för vuxna som är öppna dygnet runt. Om du mår mycket dåligt och känner att du inte orkar mer ska du söka hjälp direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Tvångsvård

Om någon mår mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Det är en sista utväg som kan vara nödvändig för att rädda liv.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter