1177 Vårdguiden

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning eller besök 1177.se för information om hälsa och vård. Du kan också logga in i e-tjänsterna om du behöver kontakta vården.

1177 på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Sjuksköterskorna som svarar bedömer om du behöver vård, ger dig råd och vägleder dig till en lämplig vårdmottagning om det behövs.

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan också få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177.

Webbplatsen 1177.se

På 1177.se hittar du:

  • texter om olika sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar
  • information om hälsa och förebyggande vård och hur vården fungerar i Sverige
  • kontaktuppgifter till vården
  • e-tjänster.

1177 på andra språk

Region Skåne erbjuder sjukvårdsrådgivning vissa tider med tolk på arabiska och somaliska.

Visst innehåll på 1177.se finns översatt till andra språk. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!