Avgifter i tandvården

Barn och unga får gratis tandvård till och med det år de fyller 23 år. För vuxentandvård gäller fri prissättning vilket innebär att din tandvårdsenhet själv bestämmer priset för olika behandlingar

Till och med 31 december det år du fyller 23 år tillhör du barn- och ungdomstandvården och får därför gratis tandvård.

Inom barn- och ungdomstandvården finns viss tandvård som Region Skåne inte betalar för. Den tandvårdsenhet du valt kan upplysa dig om vilken tandvård som inte är kostnadsfri.

Avgifter i vuxentandvården

Fri prissättning innebär att priserna för samma behandling kan variera mellan olika tandvårdsenheter. Ibland kan det därför löna sig att jämföra priserna innan du väljer tandläkare eller tandhygienist. 

Till skillnad mot annan sjukvård betalar du inom tandvården en större del av kostnaden för vården själv. Kostnaden för tandvård är därför högre än för annan vård.

Den tandvårdsenhet du valt kan informera dig mer om vilka avgifter som gäller.

Abonnemangstandvård till fast pris varje månad

Inom vuxentandvården erbjuder vissa vårdgivare/tandvårdsenheter även abonnemangstandvård, det vill säga en fast kostnad per månad.

Tandvård till samma pris som sjukvård

I vissa fall kan du som vuxen patient få tandvård för samma avgift som övrig hälso- och sjukvård. Denna vård ingår i Region Skånes Tandvårdsstöd som finns beskriven under ”Vuxentandvård”.

Patientavgifterna du betalar i Region Skånes Tandvårdsstöd räknas in i sjukvårdens högkostnadsskydd och när du har betalat maxbeloppet får du ett frikort.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter