Isoleringsrum, infektionsklinik i Malmö.

Smittskydd

Du som bor i Sverige måste uppsöka läkare om du misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom. Vård och provtagning är då kostnadsfria, liksom de läkemedel du behöver.

För sjukdomen covid-19 gäller andra riktlinjer.

Smittskydd Skåne

I Region Skåne finns Smittskydd Skåne som arbetar för att minska smittöverföring till och mellan människor. De uppmärksammar och informerar om misstänkta sjukdomsfall och nya smittor. Smittskydd Skåne ansvarar även för att ge allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samlas de regler som finns för att skydda allmänheten och hindra att smittor sprids.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!