Isoleringsrum, infektionsklinik i Malmö.

Smittskydd

Du som bor i Sverige är skyldig att uppsöka läkare om du misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom. Vård och provtagning är då kostnadsfria, liksom de läkemedel du behöver.

För sjukdomen covid-19 gäller andra riktlinjer.

Läs mer om covid-19 och när du ska söka vård (1177.se)

Smittskydd Skåne

I Region Skåne finns Smittskydd Skåne som arbetar för att minska smittöverföring till och mellan människor. De uppmärksammar och informerar om misstänkta sjukdomsfall och nya smittor. Smittskydd Skåne ansvarar även för att ge allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samlas de regler som finns för att skydda allmänheten och hindra att smittor sprids.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter