Isoleringsrum, infektionsklinik i Malmö.

Smittskydd

Du som bor i Sverige är skyldig att uppsöka läkare om du misstänker att du har fått en allmänfarlig sjukdom. Vård och provtagning är då kostnadsfria, liksom de läkemedel du behöver.

I Region Skåne finns Smittskydd Skåne som arbetar för att minska smittöverföring till och mellan människor. De uppmärksammar och informerar kring misstänkta sjukdomsfall och nya smittor. I ansvaret ingår även att ge allmänheten råd och upplysningar i smittskyddsfrågor.

I smittskyddslagen och smittskyddsförordningen samlas de regler som finns för att skydda allmänheten och hindra att smittor sprids.

Smittskyddslagen (1177.se)

Infektioner hos barn - en smittguide (1177.se)

Smittskydd Skåne - information för vårdgivare 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter