Vårdgaranti och väntetider

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Region Skåne arbetar på olika sätt för att korta väntetiderna och öka tillgängligheten till vården.

Vårt mål är att ingen ska behöva vänta längre än vårdgarantins gränser, det vill säga:

  • 0 - Kontakt med vården samma dag
  • 3 - Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar
  • 90 - Besöka specialist inom 90 dagar
  • 90 - Behandling påbörjad inom 90 dagar

Så fungerar vårdgarantin

För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som har kortare väntetid.

Sök väntetider

På webbplatsen Väntetider i vården kan du söka väntetider för olika undersökningar, operationer och åtgärder i hela Sverige.

Om du har frågor om vårdgarantin

Har du allmänna frågor om vårdgarantin kan du vända dig till en vårdcentral eller mottagning, eller till den vårdavdelning som du redan har kontakt med.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter