Vårdgaranti och väntetider

Vårdgarantin gäller i hela landet och innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Vårdgarantin är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Region Skåne arbetar på olika sätt för att korta väntetiderna och öka tillgängligheten till vården.

Vårt mål är att ingen ska behöva vänta längre än vårdgarantins gränser, det vill säga:

  • 0 - Kontakt med primärvården samma dag
  • 3 - Medicinsk bedömning av legitimerad vårdpersonal i primärvården inom tre dagar
  • 90 - Besök i specialistvården inom 90 dagar
  • 90 - Beslutad behandling/operation påbörjad inom 90 dagar

Så fungerar vårdgarantin

För att åberopa vårdgarantin kontaktar du den vårdgivare där du väntar på vård. Om väntetiden överstiger vårdgarantins tidsramar hjälper vårdgivaren dig att hitta en mottagning som har kortare väntetid.

Sök väntetider

På webbplatsen Väntetider i vården kan du söka väntetider för olika undersökningar, operationer och åtgärder i hela Sverige.

Om du har frågor om vårdgarantin

Har du allmänna frågor om vårdgarantin kan du vända dig till en vårdcentral eller mottagning, eller till den vårdavdelning som du redan har kontakt med.

Om du inte är nöjd med vården

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. 
Så lämnar du synpunkter om du inte är nöjd med vården

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.