Patientnämnden hjälper dig att framföra dina synpunkter och klagomål.

Om du inte är nöjd med vården

Om du har synpunkter eller klagomål på vården finns det flera sätt för dig att framföra detta, både som patient och som närstående.

Vänd dig i första hand till den mottagning där du blivit behandlad. Du kan även kontakta Patientnämnden eller anmäla en händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen kan du vända dig till verksamhetschefen för vårdcentralen, sjukhuset eller mottagningen. Du har rätt att få ett skriftligt svar på dina klagomål, om du ber om detta. 

Om man inte är nöjd med vården -1177.se
Om man inte är nöjd med tandvården - 1177.se

Du kan lämna klagomål och synpunkter på allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till bestående skador eller dödsfall. Dina klagomål rapporteras sedan i ett så kallat avvikelsehanteringssystem, där aktuell verksamhet utreder orsaken och vidtar åtgärder för att förhindra upprepning. 

Genom att framföra dina synpunkter bidrar du till att göra vården säkrare. 

Få hjälp från Patientnämnden

Om du inte vill kontakta din vårdgivare kan du vända dig till Patientnämnden, som är helt fristående från hälso- och sjukvården.

Patientnämnden är till för dig som har klagomål, synpunkter eller frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne. 

När du vänder dig till Patientnämnden utser de en handläggare som kan hjälpa och stödja dig. Om du vill kan du vara anonym. 

Patientnämnden avgör inte om sjukvårdspersonalen har begått något fel eller inte, utan det blir en fråga för den som är ansvarig för den aktuella verksamheten. 

Via Patientnämnden kan du som är patient inom psykiatrisk tvångsvård också få en stödperson.

Olika kontaktvägar

Du kan använda 1177 Vårdguidens e-tjänster för att ta kontakt med Patientnämnden. Det finns också möjlighet att kontakta Patientnämnden via brev, e-post eller telefon. Väljer du e-post bör du tänka på att inte skicka med dina personuppgifter eller andra sekretessbelagda uppgifter. 

Det finns också en blankett för synpunkter som du kan använda och skicka in:

Klaga hos IVO

IVO utreder inte ärenden som handlar om dåligt bemötande. Däremot kan du vända dig till IVO om du upplever att någon har drabbats av eller riskerat att råka ut för en vårdskada, på grund av brister i sjukvården.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter