Färdtjänst

Om du har svårt att resa eller förflytta dig på egen hand på grund av en funktionsnedsättning kan du beviljas färdtjänst.

Färdtjänst kan innebära resa med personbilar eller specialfordon inom Serviceresor, eller resa med våra vanliga bussar och tåg i sällskap med en ledsagare. Det kan också vara en kombination av dessa.

Färdtjänsttillståndet anpassas utifrån din funktionsnedsättning och förmåga att resa. Vilket färdsätt du har rätt till framgår i ditt beslut om färdtjänst.

Ansökan hos Skånetrafiken eller din kommun

Du ansöker om färdtjänst hos Skånetrafiken eller din kommun. Många kommuner har avtal med Skånetrafiken, men inte alla. Bor du i en kommun i Skåne som inte har avtal med Skånetrafiken vänder du dig till din kommun med din ansökan.

På Skånetrafikens webbplats hittar du vilka kommuner som ingår i Region Skånes ansvarsområde för färdtjänst och hur du gör för att ansöka.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter