Två unga kvinnor tittar in i kameran, en av kvinnorna sitter i en röd rullstol, den andra har en sjal runt håret.

Regler och rättigheter i vården

Som patient i Skåne har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård.

Dina rättigheter i vården utgår bland annat från bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i patientsäkerhetslagen (PSL).

Hälso- och sjukvårdslagen handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas. Den utgår från grundtanken att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Patientsäkerhetslagen handlar om Region Skånes och andra vårdgivares ansvar att se till att vården bedrivs säkert och om patientens möjligheter att anmäla fel i vården. 

Utöver den nationella lagstiftningen finns regionala bestämmelser, till exempel kring hur mycket ett besök i vården kostar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!