Två unga kvinnor tittar in i kameran, en av kvinnorna sitter i en röd rullstol, den andra har en sjal runt håret.
  • Lättläst text Dölj Lättläst

Regler och rättigheter i vården

Som patient i Skåne har du rätt till en jämlik, trygg och säker vård.

Dina rättigheter i vården utgår bland annat från bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i patientsäkerhetslagen (PSL).

Hälso- och sjukvårdslagen handlar om hur vården i Sverige ska organiseras och bedrivas. Den utgår från grundtanken att alla människor i Sverige ska få en god och säker vård på lika villkor.

Patientsäkerhetslagen handlar om Region Skånes och andra vårdgivares ansvar att se till att vården bedrivs säkert och om patientens möjligheter att anmäla fel i vården. 

Utöver den nationella lagstiftningen finns regionala bestämmelser, till exempel kring hur mycket ett besök i vården kostar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.