E-tjänster i vården

Med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du göra olika patientärenden via internet.

För att använda 1177 Vårdguidens e-tjänster loggar du in med din e-legitimation (till exempel BankID).

Du kan också logga in med hjälp av en engångskod som skickas till din mobiltelefon. Då behöver du ett personligt användarkonto, som du beställer lösenord till på samma sida som du loggar in.

I e-tjänsterna kan du exempelvis:

  • Avboka och omboka tid
  • Förnya recept
  • Läsa din patientjournal
  • Beställa ett klamydia- och gonorrétest för hemprovtagning
  • Ställa frågor till din mottagning
  • Kontakta Patientnämnden
  • Se vilken vårdcentral du är listad på
  • Se vilken barnavårdscentral (barn 0-6 år) ditt barn är listat på
  • Byta mottagning inom hälso- och vårdvalet

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter