Skånevård Kryh

Skånevård Kryh är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. 

Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Här arbetar cirka 5500 personer.

Vår organisation

Skånevård Kryh erbjuder både akut och planerad sjukvård. Större delen av den akuta sjukvården utövas på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad. I Hässleholm finns ett närsjukhus och ett ortopediskt centrum som är ett av landets största när det gäller höft- och knäprotesoperationer.

Förvaltningen ansvarar också för uppdrag som omfattar hela Skåne. Här finns vård av patienter i livets slutskede, så kallad palliativ vård, och avancerad sjukvård i hemmet.

Skånevård Kryh har även ungdomsmottagningar och dietistverksamhet i hela Skåne. 

Skånevård Kryh leds av tillförordnad förvaltningschef Karin Bengtsson.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Karin Bengtsson
  • Karin Bengtsson Förvaltningschef
  • Telefon 044-309 32 16
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter