Skånevård Kryh

Skånevård Kryh är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. 

Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Här arbetar cirka 5500 personer.

Vår organisation

Skånevård Kryh erbjuder både akut och planerad sjukvård. Större delen av den akuta sjukvården utövas på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad. I Hässleholm finns ett närsjukhus och ett ortopediskt centrum som är ett av landets största när det gäller höft- och knäprotesoperationer.

Förvaltningen ansvarar också för uppdrag som omfattar hela Skåne. Här finns vård av patienter i livets slutskede, så kallad palliativ vård, och avancerad sjukvård i hemmet.

Skånevård Kryh har även ungdomsmottagningar och dietistverksamhet i hela Skåne. 

Skånevård Kryh leds av tillförordnad förvaltningschef Karin Bengtsson.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Karin Bengtsson
  • Karin Bengtsson Förvaltningschef
  • Telefon 044-309 32 16
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter