Skånevård Kryh

Skånevård Kryh är en av Region Skånes fyra hälso- och sjukvårdsförvaltningar. 

Skånevård Kryh omfattar primärvården i östra Skåne, sjukhusen i Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Här arbetar cirka 5500 personer.

Vår organisation

Skånevård Kryh erbjuder både akut och planerad sjukvård. Större delen av den akuta sjukvården utövas på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad. I Hässleholm finns ett närsjukhus och ett ortopediskt centrum som är ett av landets största när det gäller höft- och knäprotesoperationer.

Förvaltningen ansvarar också för uppdrag som omfattar hela Skåne. Här finns vård av patienter i livets slutskede, så kallad palliativ vård, och avancerad sjukvård i hemmet.

Skånevård Kryh har även ungdomsmottagningar och dietistverksamhet i hela Skåne. 

Skånevård Kryh leds av förvaltningschef Pia Lundbom.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Pia Lundbom
  • Pia Lundbom Förvaltningschef - Skånevård Kryh
  • Telefon 046-77 08 51
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter