Välkommen till Patientnämnden

Till oss kan du vända dig om du har synpunkter, frågor eller klagomål  som gäller  den offentligt finansierade vården i Region Skåne.
Du kan ringa, skicka brev, maila  in dina synpunkter eller frågor. Eller så kan du använda Mina Vårdkontakter.
Du hittar mer information om hur du gör i vänsterspalten under Kontakta oss.
Information på andra språk hittar du i vänsterspalten.
 
 Patientnämndens uppgift är att ge råd och stöd
Vår roll är att lyssna på dig, ge vägledning, stöd och att vara till hjälp i kontakterna med vården. Vi som arbetar på Patientnämnden har inga medicinska eller disciplinära befogenheter.

De synpunkter/ klagomål som kommer in till oss återförs till vården. 
Dessa ärenden kan på så sätt bidra till vårdens kvalitetsutveckling och arbetet med att förbättra patientsäkerheten. 

Du får lov att vara anonym och att kontakta Patientnämnden är kostnadsfritt.

Områden vi kan hjälpa till inom är:
- offentligt finansierad hälso- och sjukvård
- vård inom kommunerna (enligt avtal)
- folktandvården
- offentligt finansierad tandvård som utförs av  privata tandhygienister, privattandvård som helt eller delvis finansieras av Region Skåne*
 

Läs gärna om patienters upplevelser och synpunkter på vården i Skåne under 2013, som finns sammanställd i vår årsberättelse.

 
 
 

*Privattandvård som finansieras av Region Skåne omfattar barn- och ungdomstandvård inklusive tandreglering och tandvårdspatienter inom hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd.

  

 

Kontakta Patientnämnden 


 

Kontakta oss

Telefon:
0770-11 00 10
Vardagar 9.00-15.30 

Mina vårdkontaker logga

Mina Vårdkontakter
Logga in
Du hittar Patientnämnden under rubriken "Övriga tjänster".

Postadress:
Patientnämnden Skåne,
291 89 Kristianstad

E-post:
patientnamnden.kansli@skane.se

Adress till  sidan:
www.skane.se/patientnamnden


Beställ vår broschyr på
patientnamnden.kansli@skane.se

Patientnämndens broschyr