Regionfastigheter

Förvaltningen Regionfastigheter har som uppdrag att ansvara för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter.

Regionfastigheter ska ha ett tydligt verksamhetsfokus och skapa goda förutsättningar för framtidens sjukvård. Uppdraget innebär att ansvara för den samlade planerings- och byggprocessen vid ny- och ombyggnationer i Region Skånes fastigheter.

Arbetet med behovsanalys och planering ska ske i nära samverkan med berörd verksamhet. Regionfastigheter har en samordnande och stödjande roll.

Förvaltningen bildades den 1 oktober 2016 och leds av förvaltningschef Christer Holmgren.

Visa kontaktuppgifter

Kontakt

Christer Holmgren
  • Christer Holmgren Fastighetsdirektör
Visa fler kontaktuppgifter

Kontakt

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter