Svaren påverkar på riktigt

125 000 slumpvis utvalda skåningar kommer få svara på resvaneundersökningen. Svaren är anonyma, men viktiga, för de kan inte ersättas av någon annans. Ju fler svar vi får in desto bättre och rättvisare kommer vårt kunskapsunderlag att spegla hur skåningarna verkligen reser.

Alla är en del av trafiken

Oavsett om du reser mycket eller lite, och oavsett hur du tar dig fram, är du en del av trafiken. Därför är det viktigt att så många som möjligt av de utvalda svarar på undersökningen. Resultatet hjälper oss planera framtidens gångvägar, cykelvägar, bilvägar, järnvägar och kollektivtrafik. Resultatet används av din kommun, av regionen och av Trafikverket.

Om undersökningen

Undersökningen genomförs på uppdrag av Region Skåne i samarbete med Trafikverket och Skånes kommuner. Resultatet påverkar såväl våra stora infrastrukturprojekt som kommunernas lokala planering.

Mer information och resultat från tidigare undersökningarSenast uppdaterad : 2023-08-31