Gå till sidans innehåll

Arkiv i Skåne

I Skåne finns flera arkivinstitutioner med olika uppdrag.

Skånes Arkivförbund i Lund är ett regionalt lokalhistoriskt arkiv för Skåne. Arkivet är en ideell organisation som arbetar för att Skånes lokalhistoria, särskilt dess rika föreningsliv, bevaras och görs tillgängligt för amatör och professionell forskning.

Skånes Näringslivsarkiv ligger i Helsingborg. Näringslivsarkivet förvarar, vårdar och presenterar arkivmaterial av huvudsakligen historiskt, tekniskt, ekonomiskt och kulturhistoriskt intresse samt håller samlingarna tillgängliga för forskare och andra intresserade.

Regionarkivet är centralarkiv för Region Skåne. Vårdinformation, såsom sjukhusjournaler, utgör närmare 80 procent av arkivets material, men det finns även protokoll och annat som rör politiska processer, landstingets historia, ritningar, betyg och kartor.

Arkivinstitutioner och aktörer som Region Skåne på olika sätt stödjer:

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?