Diarium

I Region Skånes diarium finns registrerade ärenden, skrivelser och beslut.

Om du vill ta del av handlingar i diariet kontaktar du vårt kansli via region@skane.se.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter