Blanketter för förtroendevalda

Denna sida vänder sig till Region Skånes förtroendevalda. Här finns blanketter för ersättning i samband med politiska sammanträden.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter