Begäran om e-post

Du kan begära ut e-postkorrespondens från och till anställda* inom regionen. Borttagna meddelanden är att anses som gallrade och går ej att begära ut. Beställning kan göras för en e-postadress, alternativt e-postkorrespondens mellan två adresser. Den första e-postadressen behöver vara en @skane-adress.

Är du intresserad av e-postmeddelanden till/från fler än två personer behöver du lägga flera beställningar. Du kan även använda dig av sökordsfältet för att precisera din begäran. När resultatet från sökningen tagits fram skickas det till handläggare för sekretessprövning. Därefter skickas prövat material vidare till dig.

*E-post från och till personer som avslutat sin tjänst sparas i max två år.

Din begäran kommer att hanteras skyndsamt. Vi kontaktar dig om din beställning behöver kompletteras eller korrigeras.

Har du frågor om formuläret och hur du gör en beställning, eller undrar något under handläggningstiden, vänligen kontakta region@skane.se

Begäran om e-post

Den här funktionen kräver att din webbläsare tillåter nödvändiga cookies. Ändra inställningar i din webbläsare och försök igen, eller prova en annan webbläsare.

Inkommande och utgående e-post (markera minst ett alternativ) (obligatorisk)


Om din begäran gäller e-post mellan två personer:

Dina kontaktuppgifter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.