Postlista och diarium

I postlistan hittar du registrerade inkomna och utgående brev och handlingar till Region Skåne, för de fem senaste vardagarna.

Tjänsten är under utveckling. Därför kommer postlistan under en period att distribueras via e-post till intresserade. Om du är intresserad av att ta del av informationen kan du anmäla det till Contact.

Handlingar i Region Skånes diarium

I Region Skånes diarium finns registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Om du vill ta del av handlingar i diariet kontaktar du vårt kansli via Contact.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter