Sök handlingar och beslut

Så här hittar du politiska ärenden och handlingar.

I samband med att nämnderna och beredningarna har möten publiceras dagordningen med tillhörande handlingar här på Skane.se. Några dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Dagordningar och protokoll

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade i vår kalender.  Vet du datum för det politiska mötet kan du hitta det där.

Du kan också gå in på sidan för politiska organ och söka upp den aktuella nämnden eller beredningen. Där hittar du länkar till de tidigare och de kommande mötena.

Anslagstavla

När ett protokoll är justerat meddelar vi det på vår digitala anslagstavla. Där kan du också läsa om hur du överklagar ett beslut. 

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga.

I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Vill du ha hjälp med att hitta ett ärende eller söka i diariet kontakta kansliet via Contact.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter