• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Sök handlingar och beslut

Så här hittar du politiska ärenden och handlingar.

I samband med att nämnderna och beredningarna har möten publiceras dagordningen med tillhörande handlingar här på Skane.se. Några dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Dagordningar och protokoll

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade på nämndernas och beredningarnas egna sidor. Alla nämnder och beredningar hittar du på sidan politiska organ:

Anslagstavla

När ett protokoll är justerat meddelar vi det på vår digitala anslagstavla. Där kan du också läsa om hur du överklagar ett beslut. 

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga.

I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Vill du ha hjälp med att hitta ett ärende eller söka i diariet kontakta kansliet via region@skane.se.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter