Sök handlingar och beslut

På Skane.se hittar du politiska ärenden och handlingar. Är handlingarna äldre än 2013 hittar du dem i webbarkivet.

I samband med att nämnderna och beredningarna har möten publiceras dagordningen med tillhörande handlingar här på Skane.se. Några dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Dagordningar och protokoll

Dagordningar, handlingar och protokoll finns samlade i vår kalender.  Vet du datum för det politiska mötet kan du hitta det där.

Kalender

Du kan också gå in på sidan för politiska organ och söka upp den aktuella nämnden eller beredningen. Där hittar du länkar till de tidigare och de kommande mötena.

Politiska organ

Sök äldre politiska ärenden och handlingar 

Protokoll och handlingar från sammanträden som är äldre än 2013 hittar du i vårt webbarkiv.

Sammanträden före 2013 - webbarkiv

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till exempel ett myndighetsbeslut. I Region Skåne finns olika typer av handlingar som är offentliga.

I Region Skånes diarium hittar du uppgifter om registrerade ärenden, skrivelser och beslut. Vill du ha hjälp med att hitta ett ärende eller söka i diariet kontakta kansliet via Contact.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter