Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden analyserar och bedömer det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne.

Nämnden formulerar inför varje år ett uppdrag som utgår från det samlade behovet av hälso- och sjukvård.

Uppdrag: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter