Gå till sidans innehåll

Brukarsamverkan

Brukarsamverkan ger dig som använder Region Skånes tjänster möjlighet att påverka våra verksamheter.

Brukarsamverkan hålls både direkt i våra verksamheter, i form av exempelvis referensgruppsträffar och föreläsningar, och på en politisk nivå i samrådsorgan. I detta sammanhang deltar representanter från olika brukargrupper.

Målet med brukarsamverkan är att genom utbyte av erfarenheter och kunskap förbättra Region Skånes verksamheter.

Samrådsorgan för särskilda behov och intressen

I Region Skåne finns två centrala samrådsorgan, Region Skånes pensionärsråd och Region Skånes funktionshindersråd. 

Funktionshindersrådet är ett organ för samverkan mellan Region Skåne och funktionshindersorganisationer i Skåne. Pensionärsrådet är motsvarande med representanter från pensionärsorganisationer.

Ordförande för funktionshindersrådet

Ordförande för pensionärsrådet

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?