Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten:

9 april
17 juni

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2019-03-20, § 21

Anslag publicerat: 2019-03-20
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott § 21

FINSAM Kävlinge-Lomma 2019-03-08

Anslag publicerat: 2019-03-19
Protokoll FINSAM Kävlinge-Lomma

Samordningsförbundet NNV Skåne 2019-02-12

Anslag publicerat: 2019-03-19
Protokoll samordningsförbundet NNV Skåne

Sjukhusstyrelse Landskrona 2019-03-01

Anslag publicerat: 2019-03-15
Protokoll sjukhusstyrelse Landskrona

Patientnämnden 2019-02-21

Anslag publicerat: 2019-03-13
Protokoll patientnämnden

Kollektivtrafiknämndens beredningsutskott 2019-03-13, § 9-11

Anslag publicerat: 2019-03-13
Protokoll § 9
Protokoll § 10
Protokoll § 11

Primärvårdsnämndens beredningsutskott 2019-03-06

Anslag publicerat: 2019-03-13
Protokoll primärvårdsnämndens beredningsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12, § 12 och § 13

Anslag publicerat: 2019-03-13
Protokoll § 12
Protokoll § 13

Regionfullmäktige 2019-02-26

Anslag publicerat: 2019-03-13
Protokoll regionfullmäktige

Sjukhusstyrelse Kristianstad 2019-03-01

Anslag publicerat: 2019-03-12
Protokoll sjukhusstyrelse Kristianstad

Sjukhusstyrelse Hässleholm 2019-02-28

Anslag publicerat: 2019-03-12
Protokoll sjukhusstyrelse Hässleholm

Finsam Söderåsens samordningsförbund 2019-03-05

Anslag publicerat: 2019-03-12
Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Finsam Kävlinge - Lomma 2019-03-08

Anslag publicerat: 2019-03-11
Protokoll Finsam Kävlinge-Lomma

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-07

Anslag publicerat: 2019-03-11
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden

Personalnämnden 2019-03-08, § 5

Anslag publicerat: 2019-03-11
Protokoll personalnämnden, § 5

Revisorskollegiet 2019-02 -07/08

Anslag publicerat: 2019-03-08
Protokoll revisorskollegiet

Primärvårdsnämnden 2019-02-27

Anslag publicerat: 2019-03-08
Protokoll primärvårdsnämnden 

Sjukhusstyrelse Helsingborg 2019-02-27

Anslag publicerat: 2019-03-08
Protokoll sjukhusstyrelse Helsingborg

Sjukhusstyrelse Ystad 2019-02-22

Anslag publicerat: 2019-03-07
Protokoll sjukhusstyrelse Ystad

Sjukhusstyrelse Sus 2019-02-27

Anslag publicerat: 2019-03-07
Protokoll sjukhusstyrelse Sus

Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar 2019-02-15

Anslag publicerat: 2019-03-06
Protokoll beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar

Revisorskollegiet 2019-02-14

Anslag publicerat: 2019-03-04
Protokoll revisorskollegiet 

Sjukhusstyrelse Kristianstad 2019-03-01, § 8

Anslag publicerat: 2019-03-04
Protokoll sjukhusstyrelse Kristianstad § 8 

Regionala utvecklingsnämnden 2019-02-28

Anslag publicerat: 2019-03-04
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Primärvårdsnämnden 2019-02-27, § 8

Anslag publicerat: 2019-02-27
Protokoll primärvårdsnämnden § 8

Folkhälsoberedningen 2019-02-14

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll folkhälsoberedningen

Regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott 2019-02-13

Anslag publicerat: 2019-02-28
Protokoll regionala utvecklingsnämndens beredningsutskott

Primärvårdsnämndens beredningsutskott 2019-02-15

Anslag publicerat: 2019-02-27
Protokoll primärvårdsnämndens beredningsutskott 

Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden 2019-02-15

Anslag publicerat: 2019-02-27
Protokoll psykiatri-, habilitering - och hjälpmedelsnämnden

Sjukhusstyrelse Ängelholm 2019-02-25

Anslag publicerat: 2019-02-27
Protokoll sjukhusstyrelse Ängelholm&nbsp

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-14

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden;

Regionstyrelsen 2019-02-26

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll regionstyrelsen

Sjukhusstyrelse Trelleborg 2019-02-21

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll sjukhusstyrelse Trelleborg

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2019-02-20

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott

Hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott 2019-02-26

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämndens beredningsutskott

Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 2019-02-12

Anslag publicerat: 2019-02-26
Protokoll samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp 

Servicenämnden 2019-02-13

Anslag publicerat: 2019-02-25
Protokoll servicenämnden

FINSAM i Malmö 2019-02-13

Anslag publicerat: 2019-02-22
Protokoll FINSAM i Malmö

Kollektivtrafiknämnden 2019-02-08

Anslag publicerat: 2019-02-22
Protokoll kollektivtrafiknämnden

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter