Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten: 

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:

Samordningsförbundet NNV Skåne 2018-10-25

Anslag publicerat: 2018-11-21
Protokoll Samordningsförbundet NNV Skåne

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-11-19

Anslag publicerat: 2018-11-21
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning

Regionstyrelsen 2018-11-13

Anslag publicerat: 2018-11-14
Protokoll regionstyrelsen

Regionala utvecklingsnämnden 2018-11-05

Anslag publicerat: 2018-11-14
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskottet 2018-11-06

Anslag publicerat: 2018-11-13
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott

Patientnämnden 2018-11-01

Anslag publicerat: 2018-11-12
Protokoll patientnämnden

Revisorskollegiet 2018-10-17/18

Anslag publicerat: 2018-11-08
Protokoll revisorskollegiet

Kollektivtrafiknämnden 2018-10-25

Anslag publicerat: 2018-11-08
Protokoll kollektivtrafiknämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-31

Anslag publicerat: 2018-11-07
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden

Kulturnämnden 2018-11-01

Anslag publicerat: 2018-11-07
Protokoll kulturnämnden

Sjukvårdsnämnd Sus 2018-10-25

Anslag publicerat: 2018-11-06
Protokoll sjukvårdsnämnd Sus

Personalnämnden 2018-11-02, § 34

Anslag publicerat: 2018-11-05
Protokoll personalnämnden § 34

Sjukvårdsnämnd Sund 2018-10-25

Anslag publicerat: 2018-11-05
Protokoll sjukvårdsnämnd Sund 

Sjukvårdsnämnd Kryh 2018-10-26

Anslag publicerat: 2018-11-01
Protokoll sjukvårdsnämnd Kryh

Regionfullmäktige 2018-10-22

Anslag publicerat: 2018-11-01
Protokoll regionfullmäktige

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 2018-10-31

Anslag publicerat: 2018-10-31
Protokoll utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter