Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten:

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:
 

Kulturnämnden 2018-06-13

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll kulturnämnden

Sjukvårdsnämnd Sus 2018-06-07

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll sjukvårdsnämnd Sus

Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott

Sjukvårdsnämnd Kryh 2018-06-13

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll sjukvårdsnämnd Kryh

Regionala utvecklingsnämnden 2018-06-15

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Kollektivtrafiknämnden 2018-06-11 

Anslag publicerat: 2018-06-20
Protokoll kollektivtrafiknämnden

Sjukvårdsnämnd Sund 2018-06-07 

Anslaget publicerat: 2018-06-20
Protokoll sjukvårdsnämnd Sund

Beslut regionfullmäktige 2018-06-19

Anslaget publicerat: 2018-06-20
§ 54 Aktieöverlåtelseavtal avseende Genovation Care AB

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 2018-06-18

Anslaget publicerat: 2018-06-19
Protokoll utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Regionstyrelsen 2018-06-19

Anslaget publicerat: 2018-06-19
Protokoll regionstyrelsen

Patientnämnden 2018-05-31

Anslaget publicerat: 2018-06-19
Protokoll patientnämnden 

Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp 2018-06-05

Anslaget publicerat: 2018-06-19
Protokoll Samordningsförbundet Burlöv - Staffanstorp

Beslut regionala utvecklingsnämnden 2018-06-15

Anslaget publicerat: 2018-06-18
Beslut omedelbar justering § 56

Samordningsförbundet Kävlinge - Lomma 2018-06-14

Anslaget publicerat: 2018-06-18
Protokoll Samordningsförbundet Kävlinge - Lomma

Beredningen för e-hälsa 2018-06-04

Anslaget publicerat: 2018-06-14
Protokoll beredningen för e-hälsa

Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv 2018-05-22

Anslaget publicerat: 2018-06-14
Protokoll Samordningsförbundet Landskrona-Svalöv

Söderåsens samordningsförbund 2018-06-05

Anslaget publicerat: 2018-06-14
Protokoll Söderåsens samordningsförbund 

Beslut kollektivtrafiknämnden 2018-06-11

Anslaget publicerat: 2018-06-12
§ 41 Avsiktsförklaring med Malmö stad - Ny bussdepå i Malmö
§ 39 Garantiåtagande stadstrafik Ystad

Regionstyrelsen 2018-05-31

Anslaget publicerat: 2018-06-07
Protokoll regionstyrelsen

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-05-31

Anslaget publicerat: 2018-06-01
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-05-25

Anslaget publicerat: 2018-06-01
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning

Regionala utvecklingsnämnden 2018-05-18

Anslaget publicerat: 2018-06-01
Protkoll regionala utvecklingsnämnden

Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-05-22

Anslaget publicerat: 2018-06-01
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott

Beslut regionstyrelsen 2018-05-31

Anslaget publicerat: 2018-06-01
RS § 115 180531 Upphandling spårvagn Lund – Avrop av medel
RS § 122 180531 Köpeavtal gällande försäljning av Fornbacken 6, Hässleholm

Kollektivtrafiknämnden 2018-05-21

Anslaget publicerat: 2018-05-31
Protokoll kollektivtrafiknämnden

Servicenämnden 2018-05-18

Anslaget publicerat: 2018-05-31
Protokoll servicenämnden

 

Så överklagar du beslut

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter