Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten: 

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:

Regionstyrelsen 2018-09-06

Anslag publicerat: 2018-09-14
Protokoll regionstyrelsen

Upphandlingsstrategiutskottet 2018-09-12

Anslag publicerat: 2018-09-13
Protokoll upphandlingsstrategiutskottet

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-09-10

Anslag publicerat: 2018-09-12
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning 

Kollektivtrafiknämnden 2018-08-31

Anslag publicerat: 2018-09-11 
Protokoll kollektivtrafiknämnden

Finsam i Malmö

Anslag publicerade: 2018-09-10
Protokoll Finsam i Malmö 2018-09-04 
Protokoll Finsam i Malmö 2018-05-22 
Protokoll Finsam i Malmö 2018-03-20
Protokoll Finsam i Malmö 2018-01-30

Regionstyrelsen 2018-09-06 § 182, § 202

Anslag publicerat: 2018-09-06
Protokoll regionstyrelsen § 182
Protokoll regionstyrelsen § 202

Regionala utvecklingsnämnden 2018-08-24

Anslag publicerat: 2018-09-06
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Servicenämnden 2018-08-30

Anslag publicerat: 2018-09-05
Protokoll servicenämnden

Söderåsens samordningsförbund 2018-08-30

Anslag publicerat: 2018-09-04
Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-08-20

Anslag publicerat: 2018-09-03
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning 

Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-08-28

Anslag publicerat: 2018-08-30
Protokoll regionstyrelsens arbetsutskott

Sjukvårdsnämnd Sund 2018-08-23

Anslag publicerat: 2018-08-29
Protokoll sjukvårdsnämnd Sund

Sjukvårdsnämnd Sus 2018-08-23

Anslag publicerat: 2018-08-29
Protokoll sjukvårdsnämnd Sus

Sjukvårdsnämnd Kryh 2018-08-17

Anslag publicerat: 2018-08-23
Protokoll sjukvårdsnämnd Kryh

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 2018-08-13

Anslag publicerat: 2018-08-22
Protokoll utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter