Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten:

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:

 

Kulturnämnden 2018-04-12

Anslaget publicerat: 2018-04-18
Protokoll kulturnämnden

Revisorskollegiet 2018-03-26/27

Anslaget publicerat: 2018-04-18
Protokoll revisorskollegiet

Regionala utvecklingsnämnden 2018-04-16

Anslaget publicerat: 2018-04-18
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Upphandlingsstrategitutskottet  2018-04-17

Anslaget publicerat 2018-04-18
Protokoll upphandlingsstrategiutskottet

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-04-11

Anslaget publicerat: 2018-04-17
Protokoll hälso- och sjukvårdsnämnden

Sjukvårdsnämnd Sund 2018-04-05

Anslaget publicerat: 2018-04-13
Protokoll sjukvårdsnämnd Sund

Regionfullmäktige 2018-04-03

Anslaget publicerat: 2018-04-12
Protokoll regionfullmäktige

Sydöstra Skånes samordningsförbund 2018-03-29

Anslaget publicerat: 2018-04-11
Bevis anslaget protokoll

Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 2018-03-28

Anslaget publicerat: 2018-04-06
Protokoll utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård 

Kollektivtrafiknämnden 2018-03-23

Anslaget publicerat: 2018- 04-05
Protokoll kollektivtrafiknämnden 

Servicenämnden 2018-03-22

Anslaget publicerat: 2018-04-05
Protokoll servicenämnden

Regionstyrelsen 2018-04-03

Anslaget publicerat: 2018-04-03
Protokoll regionstyrelsen

Sjukvårdsnämnd Sus 2018-03-23

Anslaget publicerat: 2018-04-04
Protokoll sjukvårdsnämnd Sus

Beredningen för framtidens sjukvård 2018-03-20

Anslaget publicerat: 2018-04-03
Protokoll beredningen för framtidens sjukvård

Regionala utvecklingsnämnden 2018-03-12

Anslaget publicerat: 2018-03-29
Protokoll regionala utvecklingsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 2018-03-20

Anslaget publicerat: 2018-03-28
Protokoll habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Kollektivtrafiknämndens presidieberedning 2018-03-23

Anslaget publicerat: 2018-03-26
Protokoll kollektivtrafiknämndens presidieberedning

 

Så överklagar du beslut

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter