Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten: 

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:

Revisorskollegiet 2019-01-17 § 11

Anslag publicerat: 2019-01-17
Protokollsutdrag revisorskollegiet § 11

Kulturnämnden 2019-01-10

Anslag publicerat: 2019-01-15
Protokoll kulturnämnden

Söderåsens samordningsförbund 2019-01-08

Anslag publicerat: 2019-01-15
Protokoll Söderåsens samordningsföbund

Samordningsförbundet NNV Skåne 2018-12-06

Anslag publicerat: 2019-12-08
Protokoll samordningsförbundet NNV Skåne

FINSAM Kävlinge-Lomma 2018-11-30

Anslag publicerat: 2019-12-08
Protokoll FINSAM Kävlinge-Lomma

Patientnämnden 2018-12-12

Anslag publicerat: 2019-01-07
Protokoll patientnämnden

Personalnämnden 2018-12-07

Anslag publicerat: 2018-12-28
Protokoll personalnämnden

Regionfullmäktige 2018-12-10/11

Anslag publicerat: 2018-12-21
Protokoll regionfullmäktige

Söderåsens samordningsförbund 2018-12-14

Anslag publicerat: 2018-12-20
Protokoll Söderåsens samordningsförbund

Kungörelser

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter