Regionråd och gruppledare

Regionråd är heltidsarvoderade förtroendevalda i Region Skåne.

Regionråd ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för Region Skåne. Region Skånes 13 regionråd är nominerade av respektive parti och formellt valda av regionfullmäktige.

Regionråden har ett ansvar för att olika frågor blir beredda och tas upp för beslut i olika organ. Alla de politiska partierna i regionfullmäktige har också en gruppledare som leder partiets arbete.

Kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter