Politiska sekreterare

Partier som är representerade i Region Skåne har rätt att anställa politiska sekreterare. Dessa är politiska tjänstemän, som väljs ut av respektive parti men som har Region Skåne som arbetsgivare.

Skillnaden mellan politiska sekreterare och vanliga tjänstemän är att de sistnämnda hjälper ett politiskt organ i sin helhet, inte ett visst parti.

Arbetsuppgifter kan vara att ta fram underlag för debatt i regionfullmäktige och i massmedia, skriva tal och artiklar, läsa in facklitteratur, dialog med massmedia och intresserade medborgare, information till egen partiorganisation och partiets medlemmar.

Politiska sekreterare är anställda för en mandatperiod i taget.

Politiska sekreterare 2015 - 2018

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter